U bent hier

In de kijker

De Werkvennootschap

De Vlaamse overheid maakte de voorbije jaren gebruik van publiek-private samenwerking (pps) om openbare werken en mobiliteitsinfrastructuur te realiseren via twee overheidsvennootschappen: Via-Invest Vlaanderen en Lijninvest. Om tegemoet te komen aan recente adviezen van Eurostat over pps in mobiliteitsinfrastructuur, wil de Vlaamse Regering een nieuwe organisatie in het leven roepen, De Werkvennootschap, die dergelijke projecten van begin tot einde begeleidt. Daarvoor moet het Vlaams Parlement een decreet goedkeuren. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, en het Rekenhof. Daarna zetten ze bespreking van dit ontwerp van decreet voort en ze stemmen er ook over.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
995 (2016-2017) nr. 1
995 (2016-2017) nr. 3
995 (2016-2017) nr. 4
van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
995 (2016-2017) nr. 1
995 (2016-2017) nr. 3
995 (2016-2017) nr. 4
van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
995 (2016-2017) nr. 1
995 (2016-2017) nr. 3
995 (2016-2017) nr. 4
1003 (2016-2017) nr. 2
Bijlage: Presentatie (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
995 (2016-2017) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, en het Rekenhof Voortzetting van de bespreking en stemming
van Renaat Landuyt aan minister Ben Weyts
636 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
995 (2016-2017) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting bespreking en stemming.
van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
995 (2016-2017) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoemen van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.