U bent hier

In de kijker

Conceptnota Vlaamse welzijns- en zorgbeleid voor ouderen

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen in grotere mate bevoegd geworden voor het welzijnsbeleid. De Vlaamse Regering stelde een conceptnota op met daarin haar plannen om tegen 2018 een performant Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen uit te bouwen dat de toenemende vraag naar aangepaste woon-, zorg- en ondersteuningsvormen voor de ouder wordende Vlaming adequaat beantwoordt. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met experts uit de academische sector en uit het werkveld.

Video

Verslag

841 (2015-2016) nr. 2
841 (2015-2016) nr. 3
Bijlage: Stand van zaken van de kortetermijnprojecten (pdf)

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

09:40 uur

van Jo Vandeurzen
841 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Hoorzitting met: - prof. dr. Anja Declercq, LUCAS, KU Leuven - prof. dr. Dominique Verté, VUB - prof. dr. Christel Geerts, VUB - Klaartje Theunis, directeur Ouderenzorg, Zorgnet-Icuro - Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder, Vlozo

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.