U bent hier

In de kijker

Personeelsbesparingen Vlaamse overheid: verslag Rekenhof

In 2009 besliste de Vlaamse Regering dat het totaal aantal ambtenaren van de Vlaamse deelstaatoverheid niet meer mocht toenemen en bij voorkeur moest dalen. In de huidige regeerperiode legde de Vlaamse een verdere vermindering op van 1950 personeelsleden tegen het einde van de legislatuur en een besparing op de apparaatskredieten van 101,5 miljoen euro. Over deze besparingsoperaties maakte het Rekenhof een verslag op. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met Adri De Brabandere, eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof en met minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

37 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
37 (2016-2017) nr. 1
Gedachtewisseling met: - Adri De Brabandere, eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof - Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.