U bent hier

In de kijker

Visienota Europa

Minister-president Geert Bourgeois stelde een conceptnota op, met daarin de visie van de Vlaamse Regering op hoe de Europese Unie moet worden opgebouwd en de plaats van Vlaanderen hierin. De minister-president licht de nota toe, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Verslag

van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
643 (2016-2017)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
572 (2016-2017)
van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
656 (2016-2017)
907 (2016-2017) nr. 2
Bijlage: Presentatie visienota EU (pdf)
864 (2015-2016) nr. 2

Agenda

14:00 uur

van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
572 (2016-2017)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
643 (2016-2017)
van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
656 (2016-2017)
van Geert Bourgeois
907 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.