U bent hier

In de kijker

Omzetting EU-richtlijn leefmilieu

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten in Vlaamse regelgeving om te zetten. Richtlijn 2011/92/EU werd gewijzigd om de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingsprocedure te verbeteren, richtlijn 2014/52/EU betreft de bepalingen inzake milieueffectbeoordeling. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Verslag

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
537 (2016-2017)
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
536 (2016-2017)
965 (2016-2017) nr. 2
926 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Willem-Frederik Schiltz aan minister Joke Schauvliege
425 (2016-2017)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
453 (2016-2017)
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
536 (2016-2017)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
537 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
569 (2016-2017)
van Ingrid Pira
926 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.