U bent hier

In de kijker

Spreekrecht ambtenaren en klokkenluidersregeling: hoorzitting

De Vlaamse overheid heeft sinds 2004 een klokkenluidersregeling voor personeelsleden van de Vlaamse overheid die melding maken van onregelmatigheden op hun werk en vrezen voor represailles. Over het spreekrecht van ambtenaren en de klokkenluidersregeling houden de leden van de commissie een hoorzitting met Martin Ruebens van het Departement Kanselarij en Bestuur, met Bernard Hubeau, voormalig Vlaams ombudsman, met Kristien Verbraeken van de Integriteitszorg Vlaamse overheid, met Anja Mes van het ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland, en met Judith Jeurissen van het Huis van de Klokkenluiders Nederland.

Verslag

21 (2016-2017)
Externe sprekers
Martin Ruebens (secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur), Bernard Hubeau (voormalig Vlaams ombudsman en gewoon hoogleraar), Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid), Anja Mes (Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland) en Judith Jeurissen (Huis van de Klokkenluiders Nederland)
1033 (2016-2017) nr. 1

Agenda

21 (2016-2017)
Externe sprekers
Martin Ruebens (secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur), Bernard Hubeau (voormalig Vlaams ombudsman en gewoon hoogleraar), Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid), Anja Mes (Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland) en Judith Jeurissen (Huis van de Klokkenluiders Nederland)
Verslaggevers
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.