U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begonnen de besprekingen van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Gelijke Kansen betreft, en van de beleidsbrief Gelijke Kansen 2016-2017. Vandaag zetten de leden van de commissie die besprekingen voort en ze stemmen over de algemene uitgavenbegroting.

Verslag

948 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
948 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de algemene uitgavenbegroting 2017
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.