U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Nieuw Vlaams investeringsfonds: bespreking

De Vlaamse Regering stelde zich in haar regeerakkoord tot doel om de financiële stromen van Vlaanderen naar de lokale besturen te vereenvoudigen. Daardoor blijven er nog twee fondsen over: het Gemeentefonds voor de algemene financiering en een investeringsfonds voor gerichte stads- en plattelandsontwikkeling. Om dit laatste fonds op te richten diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet met minister Liesbeth Homans en stemmen erover.

Verslag

van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans
505 (2016-2017)
951 (2016-2017) nr. 5
944 (2016-2017) nr. 8
944 (2016-2017) nr. 14
923 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Kanselarij en Bestuur Adviezen: - Advies Raad van State (p. 61-62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Voortzetting van de bespreking en stemming
951 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de algemene uitgavenbegroting 2017
van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans
505 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
923 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
986 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
De leden van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.