U bent hier

In de kijker

Nieuw Vlaams investeringsfonds: bespreking

De Vlaamse Regering stelde zich in haar regeerakkoord tot doel om de financiële stromen van Vlaanderen naar de lokale besturen te vereenvoudigen. Daardoor blijven er nog twee fondsen over: het Gemeentefonds voor de algemene financiering en een investeringsfonds voor gerichte stads- en plattelandsontwikkeling. Om dit laatste fonds op te richten diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet met minister Liesbeth Homans en stemmen erover.

Verslag

van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans
505 (2016-2017)
15 (2016-2017) nr. 7-A
944 (2016-2017) nr. 8
944 (2016-2017) nr. 14
951 (2016-2017) nr. 5
923 (2016-2017) nr. 3
986 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Valerie Taeldeman, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Francesco Vanderjeugd, Jelle Engelbosch, Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Annick De Ridder, Joris Vandenbroucke, Dirk de Kort, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Johan Verstreken, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde, Willy Segers, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jan Van Esbroeck, Sabine Vermeulen, Joris Poschet, Katia Segers, Bart Van Malderen, Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde en Tine van der Vloet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Valerie Taeldeman, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Yamila Idrissi, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Peter Wouters, Jan Bertels, Lieve Maes en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Kanselarij en Bestuur Adviezen: - Advies Raad van State (p. 61-62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Voortzetting van de bespreking en stemming
951 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Sofie Joosen, Ingrid Pira en Peter Wouters
Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de algemene uitgavenbegroting 2017
van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans
505 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
923 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Bart Dochy en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
986 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
De leden van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.