U bent hier

Verslag

van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans
505 (2016-2017)
951 (2016-2017) nr. 5
944 (2016-2017) nr. 8
944 (2016-2017) nr. 14
923 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Kanselarij en Bestuur Adviezen: - Advies Raad van State (p. 61-62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Voortzetting van de bespreking en stemming
951 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de algemene uitgavenbegroting 2017
van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans
505 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
923 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
986 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
De leden van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.