U bent hier

In de kijker

Boswijzer en Bossencompensatiefonds: gedachtewisseling

Ontbossen kan in Vlaanderen slechts met een stedenbouwkundige vergunning na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er moet ook een compensatie zijn voor de ontbossing: ofwel door heraanleg van bossen, ofwel door een storting in het Bossencompensatiefonds, wat vaker gebeurt. De Boswijzer is een instrument dat het 'groene dak' van Vlaanderen meet vanuit de lucht via digitale fotografie. Over het Bossencompensatiefonds en de Boswijzer houden de leden van de commissie een gedachtewisseling met minister Joke Schauvliege, vertegenwoordigers van het Agentschap voor Natuur en Bos, van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en van het departement Ruimte Vlaanderen.

Video

Verslag

van Rob Beenders, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
987 (2016-2017) nr. 1
987 (2016-2017) nr. 2
9 (2016-2017)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Marleen Evenepoel (administrateur-generaal Agentschap Natuur en Bos) en Carl De Schepper (celhoofd Team Instrumenten, ANB)
1030 (2016-2017) nr. 1
Bijlage: Presentatie van het Agentschap voor Natuur en Bos (pdf)
926 (2016-2017) nr. 2
976 (2016-2017) nr. 2
975 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
975 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 (2016-2017)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Marleen Evenepoel (administrateur-generaal Agentschap Natuur en Bos) en Carl De Schepper (celhoofd Team Instrumenten, ANB)
Verslaggevers
van Elisabeth Meuleman, Bruno Tobback, Björn Rzoska en Joris Vandenbroucke
976 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Rob Beenders, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen
987 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Ingrid Pira
926 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.