U bent hier

In de kijker

Volwassenenonderwijs: wijzigingen

In het voorjaar keurde de Vlaamse Regering drie conceptnota’s goed met voorstellen die een grote impact zullen hebben op de werking van de centra voor volwassenenonderwijs. In afwachting van de voorgestelde hervormingen uit de conceptnota’s stelde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet op om faciliterende en bewarende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een wijziging van de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Verslag

1000 (2016-2017) nr. 3

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.