U bent hier

In de kijker

Bekrachtiging codificatie

Codificatie van regelgeving is een middel om verschillende, verspreid liggende wettelijke bepalingen (wetten, decreten) die betrekking hebben op hetzelfde thema, te ordenen met een bepaalde systematiek, met onderling aangepaste terminologie en in een doorlopende nummering. De Vlaamse Regering paste dit proces van codificatie toe op de Schoolpactwet van 1959, het decreet betreffende het onderwijs II van 1990, enkele themadecreten en de Onderwijsdecreten uit de periode 1992-2014. Ze stelde een ontwerp van decreet op om dit besluit te bekrachtigen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

985 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
985 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

De vergadering start na afloop van de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor Onderwijs

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.