U bent hier

Commissievergadering

woensdag 30 november 2016, 9.45u

Voorzitter
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
416 (2016-2017)

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, mijn vraag is al deels gedateerd. Dat is het nadeel als ze een aantal weken is blijven liggen. Ik zal ze toch nog stellen om een aantal bedenkingen te maken.

In het verleden stelde ik al een aantal vragen over de organisatie van Couleur Café, een van de mooiste festivals in ons land. Het is niet het grootste festival wat getallen betreft en het vult bijvoorbeeld ook geen camping met tienduizenden tenten, die dan nadien blijven staan, maar de sfeer die er heerst, is ongezien. Onze Brusselse smeltkroes aan culturen stelt ons zeker voor een aantal uitdagingen wat samenleven betreft, maar als we de formule voor het elixir vinden, dan komt het allermooiste naar boven, en dat gebeurt onder andere elk jaar op Tour & Taxis, drie dagen lang.

We weten allemaal dat de site van Tour & Taxis volop wordt ontwikkeld waardoor de organisatoren van Couleur Café op zoek moesten naar een nieuwe locatie. Dan zouden de mensen verwachten dat de lokale overheid, de stad Brussel in dit geval, er alles aan doet om het mooiste stadsfestival van ons land te behouden. Maar niets was minder waar. Die houding van de burgemeester en zijn equipe betreur ik, namelijk dat ze niet meteen voeling blijken te hebben met wat er leeft en ze niet alles uit de kast lijken te halen om alle troeven die de stad heeft, ook ten volle te benutten. Door die aarzeling zagen natuurlijk anderen hun kans schoon en kwamen er andere kapers op de kust, namelijk uit Vilvoorde. Uiteraard was het een zeer sympathiek aanbod om het stadsfestival Couleur Café naar onze Rand te halen, maar fijn voor Brussel vond ik dat toch minder. Ondertussen hebben we kunnen vernemen dat Couleur Café en de stad Brussel elkaar in de armen sluiten en Couleur Café blijft in Brussel, namelijk in het Ossegempark aan de Heizel. Dat is ook logisch, want Couleur Café behoort tot het DNA van de hoofdstad en die eenheid kan en mag niet verbroken worden, dat zei de woordvoerster van Couleur Café, mevrouw Rossi.

Mijn vraag is dus eigenlijk zonder voorwerp geworden. Minister, ik wil u toch vragen of u in heel deze affaire contact hebt genomen met het stadsbestuur om te bemiddelen.

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Dit dossier kwam inderdaad in het verleden al aan bod in deze commissie. Ik heb er toen op gewezen dat het gaat om een festival georganiseerd door een private speler, de vzw Zig Zag, waaraan ik vanuit mijn bevoegdheid Brusselse Aangelegenheden een bescheiden – in vergelijking met sommige andere overheden – subsidie toeken. Ik bouw uiteraard wel goede relaties uit met de organisatoren, die regelmatig op mijn kabinet komen en/of er contact mee hebben en houd me sinds vorige zomer op die manier op de hoogte. Indien nuttig, probeer ik soms formeel, soms informeel en discreet initiatieven te nemen om de zaken vooruit te helpen en in de goede richting te doen evolueren. In die zin heb ik voor de zaak zeer moeilijk en delicaat werd – gelukkig is er nu een oplossing gevonden –, hierover ook wel contacten gehad met de Brusselse burgemeester en twee schepenen.

De meest recente knoop die ontward moest worden, was de locatie voor de volgende editie. De ontwikkeling van de site Tour & Taxis, de huidige locatie, komt nu in een fase waarbij het festival niet langer op die plek kan doorgaan. Dit is niet nieuw, het was ook de organisatoren bekend. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in dezen. Men wist dat de plaats van Tour & Taxis tijdelijk zou zijn. Men moet daar natuurlijk op kunnen anticiperen. Hierover heb ik een schriftelijke vraag van collega Willy Segers beantwoord.

Dan kwam het dossier rond de locatie van het festival gelukkig in een stroomversnelling. De burgemeester en de organisatoren hebben eind oktober samen bekendgemaakt dat er een oplossing is gevonden.

Wat is de echt laatste evolutie? Na een bewogen week werd op 27 oktober aangekondigd dat Couleur Café in 2017 zal verhuizen naar het Ossegempark. Dat is een principiële beslissing die men nu verder aan het uitwerken is, namelijk wat, waar, hoe, welke schaal, welke delen van het Ossegempark? Het is nog te vroeg om alle details te kennen. Enkele elementen kan ik u voorlopig meegeven: er komt geen podium voor het Atomium; het Groentheater wordt wel een van de podia; het hoofdpodium komt in de Madridlaan; de camping komt op een andere locatie dan het festivalterrein; de rest van het park zal dat weekend toch publiek toegankelijk blijven voor gezinnen. Dat is het evenwicht dat men nu aan het zoeken is op de nieuwe site. Men zal daarbij rekening moeten houden met de gangbare veiligheidsmaatregelen die het voorbije jaar voor alle festivals jammer genoeg aangescherpt zijn.

Toch is dit vooral goed nieuws. Er komt dus wel degelijk een nieuwe editie in 2017. De organisatoren kunnen nu ook verder gaan met het invullen van de programmatie. Ik heb er vertrouwen in en zij hebben zich alvast opgetogen getoond bij het bekendmaken van de nieuwe locatie.

Uw tweede vraag komt inderdaad te vervallen, namelijk over de zoektocht naar andere locaties. Op uw derde vraag kan ik gelukkig positief antwoorden: Couleur Café blijft in Brussel. Daar moesten we nooit aan twijfelen ondanks het nogal bochtige parcours van de laatste weken. De burgemeester van Vilvoorde is ook een slim politicus en lag op vinkenslag. Misschien was zijn aanbod wel wat Brussel stad nodig had om weer tot redelijkheid over te gaan. Zo werkt het soms in ons vreemde bestaan.

Ik heb contact gehad met de burgemeester en twee schepenen, ook via de organisatoren. Die contacten zijn veeleer informeel. We proberen daarmee dingen in goede banen te leiden. Dat is nu gelukt. Hopelijk is de volgende editie van Couleur Café goed en succesvol. Ik hoop dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid kan nemen, omdat met betrekking tot de twee vorige edities de zaken op financieel vlak nogal moeilijk in evenwicht te brengen waren. Dat komt natuurlijk bij elk festival eens aan bod. Ik hoop dat de doorstart naar de volgende toekomst van Couleur Café bijzonder succesvol kan zijn. Dat hopen wij allemaal. De randvoorwaarden zijn in elk geval vervuld.

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Bedankt voor uw positieve antwoord, minister. De buurtbewoners spelen altijd een belangrijke rol bij festivals. We zien dat zij in de moderne organisatie van festivals van bij het begin nauw betrokken worden. Bij Tomorrowland bijvoorbeeld zie je dat heel sterk. Dat het park toegankelijk zal blijven voor de mensen die in de omgeving wonen, kan daarbij helpen. Heeft dat een impact op de omvang van het festival? Moet er naar een gedownsizede formule gegaan worden? En voor hoelang krijgt Couleur Café nu zekerheid over de nieuwe locatie?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Twee elementen zullen de omvang van het festival bepalen. Ten eerste is er de formule die Couleur Café op de best mogelijke manier wil overbrengen vanuit een urbane omgeving aan Tour & Taxis naar een parkomgeving in het Ossegempark. Dat zal ook wel wat denkwerk van hen vragen, over hoe zij de sfeer van het festival, die voor iedereen heel belangrijk is, ook in de nieuwe setting kunnen bewaren.

Ten tweede zullen er een aantal normale beperkingen zijn vanuit de stad Brussel met betrekking tot de belasting van het park. We weten allemaal hoe bijvoorbeeld het Groentheater gebruikt wordt voor een veeleer rustig festival als Brosella. Dat kan nu ook voor een semirustig festival als Couleur Café ingezet worden als een van de podia. Men zal daar een goed evenwicht nastreven. Dat is ook perfect mogelijk. De mensen van Couleur Café zijn echte professionals. De stad Brussel weet nu ook wel dat ze de zaken met een zekere soepelheid en redelijkheid moet bekijken.

Zekerheid is er niet. Die is er nooit. Maar als dit een goede editie wordt, is men natuurlijk vertrokken voor de komende jaren. Het is niet de bedoeling om er een nomadisch festival van te maken. Ik ken de precieze afspraken niet. Nu er een veilige thuishaven gevonden is, en als iedereen zijn expertise en kunde inzet, zowel vanuit het beleid als vanuit de festivalorganisator zelf, zie ik dat wel goedkomen. Dan zijn we vertrokken voor weer vele mooie jaren. Dat is in elk geval ons gezamenlijke uitgangspunt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.