U bent hier

In de kijker

Begroting 2017

Twee weken geleden begonnen de besprekingen van de begroting 2017, van het programmadecreet en van de beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2016-2017. De leden van de commissie zetten deze besprekingen voort en stemmen over het programmadecreet.

Verslag

946 (2016-2017) nr. 2
944 (2016-2017) nr. 10
944 (2016-2017) nr. 14
971 (2016-2017) nr. 3
937 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Economie, Wetenschap en Innovatie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 79) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Voortzetting van de bespreking en stemming
937 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
971 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.