U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begonnen de besprekingen van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Armoedebestrijding betreft, en van de beleidsbrief Armoedebestrijding 2016-2017. Vandaag zetten de leden van de commissie die besprekingen voort. Ze vatten ook de bespreking aan van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Gelijke Kansen betreft, en van de beleidsbrief Gelijke Kansen 2016-2017.

Video

Verslag

949 (2016-2017) nr. 2
948 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
949 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
13 (2016-2017) nr. 2-P
Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
948 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.