U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week begint de bespreking van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Jeugd betreft, en van de beleidsbrief Jeugd 2016-2017. Minister Sven Gatz geeft een toelichting van beide documenten, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

944 (2016-2017) nr. 9
944 (2016-2017) nr. 14
van Sven Gatz
932 (2016-2017) nr. 1
932 (2016-2017) nr. 2
van Sven Gatz
933 (2016-2017) nr. 1
933 (2016-2017) nr. 3

Agenda

Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de algemene uitgavenbegroting 2017 inzake de bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 83) Voortzetting van de bespreking en stemming
van Sven Gatz
932 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Sven Gatz
933 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
983 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.