U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week begint de bespreking van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Jeugd betreft, en van de beleidsbrief Jeugd 2016-2017. Minister Sven Gatz geeft een toelichting van beide documenten, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

15 (2016-2017) nr. 7-D
Bijlage: Toelichting begroting sport (pdf)
944 (2016-2017) nr. 9
944 (2016-2017) nr. 14
van Sven Gatz
932 (2016-2017) nr. 1
932 (2016-2017) nr. 2
van Sven Gatz
933 (2016-2017) nr. 1
933 (2016-2017) nr. 3
983 (2016-2017) nr. 3
983 (2016-2017) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Valerie Taeldeman, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Francesco Vanderjeugd, Jelle Engelbosch, Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Annick De Ridder, Joris Vandenbroucke, Dirk de Kort, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Johan Verstreken, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde, Willy Segers, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jan Van Esbroeck, Sabine Vermeulen, Joris Poschet, Katia Segers, Bart Van Malderen, Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde en Tine van der Vloet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-B (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Jeugd: benoeming van een verslaggever en bespreking Bevoegdheid Cultuur: voorzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de algemene uitgavenbegroting 2017 inzake de bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Valerie Taeldeman, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Yamila Idrissi, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Peter Wouters, Jan Bertels, Lieve Maes en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 83) Voortzetting van de bespreking en stemming
van Sven Gatz
932 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Sven Gatz
933 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser en Yamila Idrissi
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
983 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.