U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Op 10 november 2016 begonnen de besprekingen van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Wonen betreft, en van de beleidsbrief Wonen 2016-2017. De leden van de commissie zetten die besprekingen vandaag voort en vatten ook de bespreking aan van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Armoedebestrijding betreft, en van de beleidsbrief Armoedebestrijding 2016-2017.

Video

Verslag

950 (2016-2017) nr. 3
949 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Wonen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking
950 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
949 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.