U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Op 10 november 2016 begonnen de besprekingen van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Wonen betreft, en van de beleidsbrief Wonen 2016-2017. De leden van de commissie zetten die besprekingen vandaag voort en vatten ook de bespreking aan van de begroting 2017, wat de bevoegdheid Armoedebestrijding betreft, en van de beleidsbrief Armoedebestrijding 2016-2017.

Video

Verslag

949 (2016-2017) nr. 2
950 (2016-2017) nr. 3

Agenda

950 (2016-2017) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
949 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.