U bent hier

In de kijker

Gereglementeerde boekenprijs: bespreking en stemming

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van decreet ingediend om de prijs van nieuwe boektitels te reglementeren. Dit initiatief is ingegeven door de analyse dat prijzenslagen en uitzonderlijke kortingen de handel en productie van boeken nadeel berokkenen en de diversiteit van het gamma in het gedrang brengen. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte besprekingen van dit ontwerp van decreet voort en stemmen erover.

Video

Verslag

945 (2016-2017) nr. 2
945 (2016-2017) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
945 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Yamila Idrissi
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.