U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Gereglementeerde boekenprijs: bespreking en stemming

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van decreet ingediend om de prijs van nieuwe boektitels te reglementeren. Dit initiatief is ingegeven door de analyse dat prijzenslagen en uitzonderlijke kortingen de handel en productie van boeken nadeel berokkenen en de diversiteit van het gamma in het gedrang brengen. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte besprekingen van dit ontwerp van decreet voort en stemmen erover.

Video

Verslag

945 (2016-2017) nr. 2
945 (2016-2017) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
945 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.