U bent hier

In de kijker

Begroting 2017

De commissieleden zetten de reeds aangevatte besprekingen van de begroting 2017, samen met minister Bart Tommelein, voort. Ze vatten ook de bespreking aan van het programmadecreet (luik Financiën en Begroting) en van de beleidsbrief Financiën en Begroting 2016-2017.

Video

Agenda

van de Vlaamse Regering
14 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Begroting, Financiën en Energie
943 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Bespreking beleidsbrief Financiën en Begroting Voorstelling Meerjarenbegroting 2017-2022 (onder voorbehoud van indiening) Voortzetting algemene bespreking
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 10 : Financiën Begroting Hoofdstuk 11: Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State : p. 71-76 - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin: p. 93-95 - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen: p. 104, 105 en 107 - Advies van de Vlaamse Woonraad: p. 113-114 - Advies van Sectorcomité 10 - Onderwijs : Protocol nr. 43 : p. 120-127 Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.