U bent hier

In de kijker

Begroting 2017

De commissieleden zetten de reeds aangevatte besprekingen van de begroting 2017, samen met minister Bart Tommelein, voort. Ze vatten ook de bespreking aan van het programmadecreet (luik Financiën en Begroting) en van de beleidsbrief Financiën en Begroting 2016-2017.

Video

Verslag

14 (2016-2017) nr. 3
15 (2016-2017) nr. 9
15 (2016-2017) nr. 10
12-B (2015-2016) nr. 2
943 (2016-2017) nr. 2
944 (2016-2017) nr. 7
944 (2016-2017) nr. 14
498 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
14 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Valerie Taeldeman, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Francesco Vanderjeugd, Jelle Engelbosch, Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Annick De Ridder, Joris Vandenbroucke, Dirk de Kort, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Johan Verstreken, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde, Willy Segers, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jan Van Esbroeck, Sabine Vermeulen, Joris Poschet, Katia Segers, Bart Van Malderen, Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde en Tine van der Vloet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-B (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van het Rekenhof
16 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Begroting, Financiën en Energie
943 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Bespreking beleidsbrief Financiën en Begroting Voorstelling Meerjarenbegroting 2017-2022 (onder voorbehoud van indiening) Voortzetting algemene bespreking
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Valerie Taeldeman, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Yamila Idrissi, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Peter Wouters, Jan Bertels, Lieve Maes en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 10 : Financiën Begroting Hoofdstuk 11: Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State : p. 71-76 - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin: p. 93-95 - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen: p. 104, 105 en 107 - Advies van de Vlaamse Woonraad: p. 113-114 - Advies van Sectorcomité 10 - Onderwijs : Protocol nr. 43 : p. 120-127 Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.