U bent hier

In de kijker

Begroting 2017

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2017, van het programmadecreet en van de beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017. Minister Liesbeth Homans geeft een toelichting van deze documenten, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Verslag

947 (2016-2017) nr. 4
944 (2016-2017) nr. 10
944 (2016-2017) nr. 14

Agenda

van de Vlaamse Regering
13 (2016-2017) nr. 2-J
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2017 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid Sociale Economie van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
947 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.