U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2017 en van de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2016-2017. Minister Jo Vandeurzen geeft een toelichting van beide documenten, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
448 (2016-2017)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
426 (2016-2017)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
446 (2016-2017)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
449 (2016-2017)
837 (2015-2016) nr. 2
672 (2015-2016) nr. 2
697 (2015-2016) nr. 2
697 (2015-2016) nr. 3
944 (2016-2017) nr. 13
944 (2016-2017) nr. 14
van Jo Vandeurzen
941 (2016-2017) nr. 1
941 (2016-2017) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

13:40 uur

van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans, Caroline Croo, Katrien Schryvers en Danielle Godderis-T'Jonck
672 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Katrien Schryvers, Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Dirk de Kort en Sonja Claes
697 (2015-2016) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
448 (2016-2017)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
426 (2016-2017)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
446 (2016-2017)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
449 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
13 (2016-2017) nr. 2-G
Bevoegdheid Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jo Vandeurzen
941 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.