U bent hier

In de kijker

Globaal Sportinfrastructuurplan: gedachtewisseling

Met het Globaal Sportinfrastructuurplan wil minister Philippe Muyters de sportinfrastructuur in Vlaanderen planmatig op een hoger niveau tillen, met prioriteit voor bovenlokale infrastructuurprojecten en ook specifieke aandacht voor de Brusselse context, de topsportinfrastructuur, de zwembaden en de benutting van schoolsportaccommodaties. De minister presenteert zijn plannen aan de leden van de commissie, die daarover vervolgens met hem van gedachten wisselen.

Video

Verslag

5 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Dries De Smet (coördinator Vlaamse Jeugdraad)
1064 (2016-2017) nr. 1
6 (2016-2017)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
1019 (2016-2017) nr. 1

Agenda

5 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Dries De Smet (coördinator Vlaamse Jeugdraad)
Verslaggevers

15:30 uur

6 (2016-2017)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
Verslaggever

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.