U bent hier

In de kijker

Globaal Sportinfrastructuurplan: gedachtewisseling

Met het Globaal Sportinfrastructuurplan wil minister Philippe Muyters de sportinfrastructuur in Vlaanderen planmatig op een hoger niveau tillen, met prioriteit voor bovenlokale infrastructuurprojecten en ook specifieke aandacht voor de Brusselse context, de topsportinfrastructuur, de zwembaden en de benutting van schoolsportaccommodaties. De minister presenteert zijn plannen aan de leden van de commissie, die daarover vervolgens met hem van gedachten wisselen.

Video

Verslag

5 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Dries De Smet (coördinator Vlaamse Jeugdraad)
1064 (2016-2017) nr. 1
6 (2016-2017)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
1019 (2016-2017) nr. 1

Agenda

5 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Dries De Smet (coördinator Vlaamse Jeugdraad)
Verslaggevers
Tine Soens en Joris Poschet

15:30 uur

6 (2016-2017)
Externe sprekers
Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport)
Verslaggever
Herman Wynants

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.