U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2017 en van de beleidsbrief Omgeving 2016-2017. Minister Joke Schauvliege geeft een toelichting van beide documenten, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Verslag

van Wouter Vanbesien aan minister Joke Schauvliege
368 (2016-2017)
812 (2015-2016) nr. 5
812 (2015-2016) nr. 7
939 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Wouter Vanbesien aan minister Joke Schauvliege
368 (2016-2017)
van Willem-Frederik Schiltz aan minister Joke Schauvliege
425 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Leefmilieu en Natuur Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 64-67) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 103) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (944 (2016-2017) - Nr. 1-Addendum) Benoeming van een verslaggever en bespreking
939 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.