U bent hier

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Minister, Toerisme Vlaanderen heeft onlangs deelgenomen aan het staatsbezoek aan Japan. De bedoeling was om toerisme hoog op de agenda te zetten als onderdeel van de globale herstelstrategie van de toeristische sector na de aanslagen in Zaventem en Brussel. Dat is in de Aziatische landen meer dan noodzakelijk. Uit die regio bleven de mensen het afgelopen jaar wel weg van ‘destination Flanders en Belgium’. Toerisme Vlaanderen organiseerde samen met visit.brussels en Wallonie-Bruxelles Tourisme het toeristische seminarie ‘Welcome to Belgium’ waarop een tachtigtal high level Japanse touroperators en reisorganisaties te gast waren.

Japan is een belangrijke toeristische markt voor Toerisme Vlaanderen met nog heel veel groeipotentieel. Als je ziet dat in 2014 91 procent van de Japanse toeristen Vlaanderen bezocht voor de kunststeden – bron Toerisme Vlaanderen –, dan is het niet verwonderlijk dat Toerisme Vlaanderen tijdens het staatsbezoek het ambitieuze Vlaamse Meesters-project in de verf zette. Toerisme Vlaanderen introduceerde ook de nieuwste investeringen en toeristische producten in Vlaanderen en Brussel en zette Vlaanderen als culinaire bestemming op de kaart.

Minister, hoe evalueert Toerisme Vlaanderen haar deelname aan het staatsbezoek? Welk gevolg wordt gegeven aan de inspanningen tijdens het staatsbezoek om touroperators warm te maken voor Vlaanderen als toeristische bestemming? Welke inspanningen heeft Toerisme Vlaanderen na de aanslagen geleverd om de Vlaamse bestemming te promoten op de Japanse en Aziatische markt? In welke mate zal nog blijvend worden samengewerkt met de andere gewesten? Het is algemeen gekend dat Japanners graag Vlaanderen bezoeken in combinatie met Nederland. In welke mate wordt nog samengewerkt met de Nederlandse toeristische markt en eventueel andere toeristische markten om Japanse toeristen aan te trekken naar onze mooie en unieke bestemming? 

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het evaluatieverslag moet nog worden opgemaakt. Ik geef een antwoord op basis van nog niet-geofficialiseerde getuigenissen van de deelnemers.

We hebben ervoor gezorgd dat Toerisme Vlaanderen de delegatie heeft vergezeld. Nu nemen we de buitenlandse reizen altijd vanuit dat oogpunt onder de loep. Japan is een van de overzeese toeristische markten die belangrijk zijn voor Vlaanderen. We hebben er een grote impact gezien van de terreur, de aanslagen en de al dan niet vermeende terreurdreiging. We hebben er daarom heel specifiek voor gekozen om daarin mee te gaan. Niet alleen de administrateur-generaal is meegestuurd, maar bijvoorbeeld ook chef-kok Gert De Mangeleer.

Wat heeft dat opgeleverd? Op het seminarie ‘Welcome to Belgium’ heeft men meer dan 80 high level vertegenwoordigers van de reissector en de media ontmoet. Er is overleg geweest tussen de minister-president, de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, de heer Peter De Wilde, en de top van de luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways (ANA) en van de grootste Japanse touroperator JTB World Vacations. Dat heeft waardevolle marktinzichten opgeleverd. Zo blijkt dat het zakelijk toerisme uit Japan zich al grotendeels heeft hersteld. Het probleem zit wel nog steeds op de leisureflank. Daar voelen we nog steeds de gevolgen van de gebeurtenissen van 22 maart.

– Rik Daems treedt als voorzitter op.

Minister Ben Weyts

Er is ook een rondetafelontmoeting geweest met de Japan Association of Travel Agents (JATA), de belangrijkste koepelorganisatie van alle touroperators. Deze ontmoeting bood de gelegenheid om een antwoord te geven op de bezorgdheden en vragen. De voornaamste bezorgdheden gaan over het aspect veiligheid. Concreet wordt de vraag gesteld of er voldoende maatregelen genomen worden om de veiligheid van de Japanse toeristen te garanderen. Ze ervaren ook een gebrek aan informatie via eigen lokale media over de situatie in ons land. Er is enkel het beeld van heel dicht bij de aanslagen. Daarna is er geen informatie meer gekomen via de media.

De tweede vraag gaat over extra ondersteuning en acties om tours naar onze bestemming te promoten. Er is op gewezen dat Japanse toeristen toch iets speciaals willen. Ze willen een bezoek aan een bijzondere locatie of een speciale tentoonstelling.

Ten slotte heeft sterrenchef Gert De Mangeleer verschillende travel trade gasten laten proeven van het lekkers dat we te bieden hebben. Naar aanleiding van de viering van 40 jaar Flanders Center Osaka heeft hij uitgebreid gekookt, onder andere in aanwezigheid van een van de bekendste Japanse culinaire opiniemakers, een ‘culinary influencer’. Dat is ook niet onbelangrijk omdat 21 procent van de Japanners zich echt met culinair toerisme bezighoudt. Eten en drinken als motivatie om te reizen is ook bij Japanners heel sterk aanwezig.

Tijdens de ontmoetingen stonden natuurlijk twee thema’s centraal, namelijk het project Vlaamse Meesters en de veiligheid van ons land als reisbestemming. Ons buitenlandkantoor heeft in elk geval nog follow-upmeetings gepland. Het blijft niet bij deze één touchdown. We houden contact en beleggen meetings, ook om de mogelijkheden van gezamenlijk promotie en tourprogramma’s rond de Vlaamse meesters te onderzoeken. Er is zelfs uitdrukkelijk gevraagd naar een soort ‘kapstok’, een speciale tentoonstelling of een event en dat kunnen we hun natuurlijk bieden in de vorm van de Vlaamse meesters.

Ook het gesprek met JATA, de Japan Association of Travel Agents, krijgt nog een vervolg. Toerisme Vlaanderen zal JATA waarschijnlijk begin volgend jaar uitnodigen voor een bezoek aan Vlaanderen en is nu al bezig met de inhoudelijke planning daarvan. JATA bracht ook eerder, in januari van dit jaar, al een bezoek aan Brussel. Daarbij gaf Toerisme Vlaanderen toelichting bij de veiligheidsinspanningen die zijn geleverd en bij het ontwikkelen van verschillende acties om Vlaanderen en Brussel te promoten. Ik heb al uitgelegd dat we die verschillende acties hebben gestaakt. Na de gebeurtenissen van maart had het echt geen zin meer om voor de verre, overzeese markten grote inspanningen te doen. Door het negatief reisadvies van de Japanse overheid had het weinig zin om onze inspanningen op die markt te richten. Ik heb toen ook uitgelegd dat we verschillende fases hebben, de ‘nurture’-fase, de ‘information’-fase en de ‘communication’-fase. Tot aan het staatsbezoek bevond de Japanse markt zich in de ‘nurture’-fase. Dat betekent dat Toerisme Vlaanderen wel instond voor contacten met de reissector en die sector ook van objectieve informatie voorzag. Door de deelname aan het staatsbezoek kunnen we echter overgaan naar de communicatiefase, waarin we ons actiever op die markt richten. Dit was trouwens de eerste grote activiteit van de Japanse tradesector sinds de aanslagen waarbij de troeven van ons land als reisbestemming nadrukkelijk in de verf zijn gezet.

Samenwerking met de overige gewesten en met Nederland wordt ook afgewogen, afhankelijk van de gelegenheid, opportuniteit en markt. Een staatsbezoek is in dat opzicht natuurlijk ook een gelegenheid voor de andere gewesten. Samenwerking is dus zeker niet uitgesloten. Op het ogenblik werken Toerisme Vlaanderen en Holland Marketing samen op de Japanse markt. In Tokyo hebben we trouwens een gezamenlijk kantoor. Daar wordt dus heel actief en nauw samengewerkt. Er wordt samen een actieplan opgesteld en er worden samen marketinginspanningen geleverd. Half november wordt er voor Japanse journalisten bijvoorbeeld een gezamenlijke perstrip naar Vlaanderen en Nederland georganiseerd. De concrete aanleiding is de tentoonstelling Collection of Museum Boijmans van Beuningen, Bruegel The Tower of Babel and Great 16th Century Masters. Op die manier krijgen Japanse journalisten de kans de plaatsen te bezoeken waar die meesterwerken zijn ontstaan.

Door toerisme op de agenda van een staatsbezoek te zetten hebben we de gelegenheid aangegrepen om ons land als reisbestemming opnieuw in de verf te zetten. Voor ons is het ook een aanleiding om van de ‘nurture’-fase over te gaan naar de communicatiefase en hopelijk ook zo snel mogelijk de bladzijde te kunnen omdraaien en ons vlot opnieuw te kunnen richten op de zeer interessante Japanse toeristische markt.  

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Minister, het is inderdaad goed toerisme en cultuur te koppelen aan economische zendingen. Dat is altijd een win-winsituatie.

U zegt dat ons land als reisbestemming in Japan nog altijd moeilijk ligt. Vorig weekend heb ik in Vlaanderen mensen uit Japan ontmoet en ook mensen uit China die in Nederland verblijven en Brugge, Antwerpen en Gent wilden bezoeken. Ze zijn niet gekomen, omdat ze in Nederland een telefoontje uit China kregen met de boodschap ‘Don’t visit Belgium, it is too dangerous.’ Ga er niet naartoe, vermijd kerstmarkten en kunststeden. Blijkbaar leeft dat in China en Japan dus nog altijd. Om dat om te buigen, misschien een werk van lange adem, moeten we toch nog wat inspanningen doen. Alle beetjes helpen.

Dat er rechtstreekse verbindingen zijn, is een goede zaak. Van de man van Toerisme Vlaanderen die hier achter in de zaal zit, vernam ik daarnet dat de Japanse luchtvaartmaatschappij ANA rechtstreeks op Zaventem vliegt. Dat is een goede zaak, maar het is interessant te kijken naar nog meer, al dan niet dagelijkse vluchten vanuit Aziatische markten. In de krant las ik dat zelfs de mogelijkheid bestaat dat er vluchten komen op de luchthaven van Oostende, al dan niet in combinatie met vrachtvervoer voor de zeehaven van Zeebrugge. Dat zou voor onze kunststeden ook een goede zaak zijn. Ik hoop alleen dat er geen concurrentie ontstaat tussen Zaventem en Oostende. Het moet een en-enverhaal worden, we moeten samen sterk staan en aan één zeel trekken.

Als schepen van cultuur heb ik destijds ontdekt dat er ook elders verschillende tentoonstelling rond meesters van bij ons worden georganiseerd, maar dat er daarrond geen coördinatie bestond. In de commissie Cultuur heb ik dat ook al met minister Gatz besproken. Ik hoop dat er een goede afstemming is met Toerisme Vlaanderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de tentoonstelling over Ensor die in Londen loopt. Japanners en Chinezen zijn zot van Ensor en we zouden perfect die tentoonstelling mee kunnen promoten in een Aziatisch land. Dan wordt één en één niet twee, maar drie.

Ik dank u in elk geval, minister, voor de blijvende aandacht. 

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.