U bent hier

In de kijker

Robot- en digitale agenda voor Vlaanderen - Begroting en beleidsbrief

Robots nemen steeds meer processen over van mensen, en ook de opmars van digitale toepassingen valt niet te stuiten, met mogelijk banenverlies tot gevolg. Leden van de Groenfractie hebben daarom een voorstel van resolutie ingediend om de maatschappelijke discussie over de voor- en nadelen van robotisering en digitalisering op de (onderzoeks)agenda te plaatsen. De leden van de commissie bespreken, na de toelichting door de indieners, dit voorstel van resolutie en stemmen er eventueel over.

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2017 en van de beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2016-2017. Minister Philippe Muyters geeft een toelichting van beide documenten.

Verslag

van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
386 (2016-2017)
van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
387 (2016-2017)
944 (2016-2017) nr. 10
944 (2016-2017) nr. 14
937 (2016-2017) nr. 2
903 (2016-2017) nr. 2
Bijlage: Presentatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (pdf)
903 (2016-2017) nr. 3
903 (2016-2017) nr. 4
903 (2016-2017) nr. 5
903 (2016-2017) nr. 2
Bijlage: Presentatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (pdf)
903 (2016-2017) nr. 3
903 (2016-2017) nr. 4
903 (2016-2017) nr. 5

Agenda

van Imade Annouri, Björn Rzoska en Wouter Vanbesien
903 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslag, bespreking en eventueel stemming

10:30 uur

van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
386 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
944 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) - Protocol nr. 43 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van - Sectorcomité X - Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); - Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling 2 - Onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; - Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 115) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Addendum-2) Stemming
van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
387 (2016-2017)
van Imade Annouri, Björn Rzoska en Wouter Vanbesien
903 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslag, bespreking en eventueel stemming
937 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.