U bent hier

In de kijker

Onverdoofd slachten

Er is bij het islamitische Offerfeest veel commotie ontstaan over het verbod dat minister Ben Weyts had ingesteld om schapen onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Zowel een toenmalig lid van Groen als de leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om het onverdoofd slachten volledig te verbieden. De leden van de meerderheidspartijen wensten hierover nog overleg te plegen in het voorjaar, en daarom werd de behandeling van de voorstellen van decreet uitgesteld tot de Raad van State hierover zijn advies had uitgebracht. De commissieleden zetten vandaag de toen aangevatte bespreking van de voorstellen van decreet voort en stemmen erover.

Video

Verslag

812 (2015-2016) nr. 5
812 (2015-2016) nr. 7

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.