U bent hier

In de kijker

Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

De Vlaamse Regering stelde zich in haar regeerakkoord tot doel om te komen tot maximale vereenvoudiging en transparantie in de financiële verhoudingen tussen Vlaanderen en de lokale besturen. In uitvoering hiervan diende ze een ontwerp van decreet in om het Stedenfonds te laten opgaan in het Gemeentefonds, waarbij ook de huidige financiering van de dertien centrumsteden niet langer aan voorwaarden wordt gebonden. De leden van de commissie bespreken samen met minister Liesbeth Homans dit ontwerp van decreet en stemmen erover.

Verslag

898 (2016-2017) nr. 2
897 (2016-2017) nr. 2

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.