U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

In de kijker

Handelsakkoord tussen Canada en EU (CETA)

In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). De Europese Commissie legde in juli 2016 CETA voor aan de Europese lidstaten en aan het Europees Parlement, dat er zich voor het einde van 2016 over moet uitspreken. Op 18 oktober 2016 stemt de Raad van de Europese Unie over CETA. Vervolgens wordt CETA behandeld tijdens de EU-Canada-top van 27 oktober 2016. Eind 2016 of begin 2017 stemt het Europees Parlement over CETA. Zowel leden van de oppositie als leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in, waarbij ze aan de Vlaamse Regering respectievelijk vragen om het CETA niet te ondertekenen, dan wel om het akkoord goed te keuren.

Verslag

van Tine Soens en Güler Turan
243 (2014-2015) nr. 1
243 (2014-2015) nr. 2
456 (2014-2015) nr. 2

Agenda

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.