U bent hier

In de kijker

Afslanking provincies

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat het voornemen om het takenpakket van de Vlaamse provincies te wijzigen. In de toekomst zullen zij niet langer bevoegd zijn voor de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Die bevoegdheden worden overgedragen naar de Vlaamse overheid of naar de gemeenten. Dit ontwerp van decreet bepaalt het juridische raamwerk waarbinnen de overdracht van provinciale dienstverlening en de bijbehorende middelen en personeel kan gebeuren. Vorige week lichtte minister Liesbeth Homans het ontwerp van decreet toe, vandaag vindt de bespreking ervan met de leden van de commissie en de eventuele stemming plaats.

Verslag

353 (2014-2015) nr. 2
880 (2015-2016) nr. 2

Agenda

353 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting

14:00 uur

14:10 uur

van de Vlaamse Regering
880 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Els Robeyns en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.