U bent hier

In de kijker

Afslanking provincies

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat het voornemen om het takenpakket van de Vlaamse provincies te wijzigen. In de toekomst zullen zij niet langer bevoegd zijn voor de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Die bevoegdheden worden overgedragen naar de Vlaamse overheid of naar de gemeenten. Dit ontwerp van decreet bepaalt het juridische raamwerk waarbinnen de overdracht van provinciale dienstverlening en de bijbehorende middelen en personeel kan gebeuren. Vorige week lichtte minister Liesbeth Homans het ontwerp van decreet toe, vandaag vindt de bespreking ervan met de leden van de commissie en de eventuele stemming plaats.

Verslag

353 (2014-2015) nr. 2
880 (2015-2016) nr. 2

Agenda

353 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting

14:00 uur

14:10 uur

van de Vlaamse Regering
880 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.