U bent hier

In de kijker

Alternatieve financiering schoolinfrastructuur

Met het project Scholen van Morgen maakte de Vlaamse overheid een inhaalbeweging voor de realisatie van 182 scholenbouwprojecten. Om voortaan ook meer projectspecifieke en kleinere DBFM-projecten (Design Build Finance Maintain) van de rechtstreeks betrokken inrichtende machten mogelijk te maken, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Verslag

893 (2016-2017) nr. 3
887 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
893 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.