U bent hier

In de kijker

Alternatieve financiering schoolinfrastructuur

Met het project Scholen van Morgen maakte de Vlaamse overheid een inhaalbeweging voor de realisatie van 182 scholenbouwprojecten. Om voortaan ook meer projectspecifieke en kleinere DBFM-projecten (Design Build Finance Maintain) van de rechtstreeks betrokken inrichtende machten mogelijk te maken, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Verslag

887 (2015-2016) nr. 2
893 (2016-2017) nr. 3
900 (2016-2017) nr. 2
920 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
893 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
900 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Steve Vandenberghe en Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
van Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman
920 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter, Steve Vandenberghe en Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.