U bent hier

In de kijker

Armoedebestrijding in Vlaanderen: hoorzitting met veldwerkers

Video

Verslag

11 (2016-2017)
Externe sprekers
Remi Baekelmans (werkgroep armoede van de Vlaamse Interbeschouwelijke Dialoog), Frederic Vanhauwaert (Algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede), Swa Schryvens (het Netwerk tegen Armoede), Henk Van Hootegem (Adjunct-coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting) en Theo Vaes (Armentekort (Buddywerking))
994 (2016-2017) nr. 1

Agenda

11 (2016-2017)
Externe sprekers
Remi Baekelmans (werkgroep armoede van de Vlaamse Interbeschouwelijke Dialoog), Frederic Vanhauwaert (Algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede), Swa Schryvens (het Netwerk tegen Armoede), Henk Van Hootegem (Adjunct-coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting) en Theo Vaes (Armentekort (Buddywerking))

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.