U bent hier

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Minister, de drinkwatertarieven die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2017, dienen volgens een nieuw systeem te worden vastgelegd. Elke drinkwatermaatschappij is namelijk verplicht om haar tariefplan voor te leggen aan haar abonnees en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat tariefplan bepaalt het verloop van de tarieven over de komende zes jaar. 

Elke drinkwatermaatschappij publiceerde een toelichting over de nieuwe tarieven op haar website. Abonnees konden gedurende een bepaalde periode opmerkingen indienen. De resultaten van die consultatie worden opgenomen in het tariefplan. Uiteindelijk is het de VMM die het plan definitief zal beoordelen. 

Minister, wat is de stand van zaken rond de consultaties? Zijn de consultaties bij iedereen al afgerond?

Ik heb vernomen dat er heel weinig reacties zijn binnengekomen en had verwacht dat er meer reacties zouden zijn geweest, zodat ik u had kunnen vragen welke reacties u het meest frequent had ontvangen. Dat zou interessant geweest zijn. U hebt daarnet echter te kennen gegeven dat er zeer weinig reacties zijn.

Heeft de VMM al beoordelingen uitgevoerd? Zijn er reeds tariefplannen goed- of afgekeurd?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Taeldeman, alle consultaties zijn afgerond.

Er wordt zeker een evaluatie gemaakt over het verloop van de consultaties. Ik heb daarnet gezegd dat we zeker bereid zijn om bij te sturen wanneer we vinden dat het nog actiever moet worden gecommuniceerd.

De WaterRegulator zal die evaluatie doen, vanuit de ervaring die wij met z’n allen hebben. Op dit moment is het zo dat de WaterRegulator voorrang geeft aan de beoordeling van de inhoud van het tariefplan. De evaluatie komt dus wel, maar men kijkt eerst naar de inhoud om dan te beoordelen of die wel aanvaardbaar is. Dat is natuurlijk de taak van de WaterRegulator.

Het resultaat van de evaluatie van de consultatie wordt verwacht in het voorjaar van 2017. De beoordeling van de plannen zelf is volop bezig. Zoals ik daarnet zei, moet dat afgerond zijn op 23 december 2016, zodat we de timing halen.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Ik vond het voorstel van de heer Beenders goed. De simulators worden inderdaad heel vaak gebruikt op de website van de VMM. Minister, u gaf zelf te kennen dat, wanneer de tarieven vastliggen, er opnieuw via de site van de VMM een simulatie kan worden gemaakt van de drinkwaterfactuur voor de volgende zes jaar.

Minister, de tariefplannen zijn geldig voor een periode van zes jaar. Maar kan er in die bepaalde periode nog worden afgeweken? Of liggen die plannen strikt vast voor zes jaar? Kunnen de – tien of elf – bestaande drinkwatermaatschappijen in de loop van het jaar iets aanpassen of bestaat die mogelijkheid niet?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Drinkwatermaatschappijen kunnen een nieuw plan indienen wanneer zij dat wensen.

De WaterRegulator kan na drie jaar zelf wijzigingen aanbrengen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.