U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Het Gimv-XL-fonds werd begin 2009 opgericht om te voldoen aan de financieringsbehoefte van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Gimv en de Vlaamse overheid zijn de grootste aandeelhouders. Het aandeel van de Vlaamse overheid in Gimv zou intussen serieus zijn afgebouwd. Er hebben intussen ook een aantal kapitaalverminderingen plaatsgevonden, en naar aanleiding daarvan wil ik u vragen wat uw visie is op Gimv-XL. Is dat een aflopend fonds? Als dat zo is, overweegt u dan een soortgelijk initiatief in het leven te roepen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Rompuy, er waren inderdaad de recente exits uit Vandemoortele, Punch Powertrain en Lampiris die er conform de fondsafspraken en contracten met de investeerders toe hebben geleid dat de geïnvesteerde middelen samen met de daaraan gerelateerde opbrengsten worden teruggestort aan de investeerders in Gimv-XL, in dit geval dus ook de Vlaamse Participatiemaatschappij. Gimv-XL blijft vooralsnog een aanzienlijke aandeelhouder van de twee resterende bedrijven Greenyard en Hansea, en zal hun groei blijven ondersteunen tot aan de exit van Gimv-XL.

Naar alle verwachtingen zal de finale nettoreturn voor de investeerders in Gimv-XL positief zijn, maar deze eindbalans zal pas kunnen worden opgemaakt na de afronding van de exit van de twee voormelde participaties.

Zoals in de oorspronkelijke fondsdocumentatie is bepaald, zal het Gimv-XL-fonds zelf op termijn uitdoven aangezien het van bij het begin is opgezet als een fonds van beperkte duur. In die zin is de toekomst van Gimv-XL al lang duidelijk: het einde van het fonds komt in zicht. De investeringsperiode is immers achter de rug en het fonds bevindt zich nu volop in de exitfase, zoals u zelf ook hebt gezegd.

Gimv nv echter blijft uiteraard actief als investeerder conform haar strategie, ook naast de bijdrage die zij levert in Gimv-XL. Dat is de huidige stand van zaken.

Ik heb nog geen evaluatie gemaakt en kan dus nog niet beslissen of we naar iets nieuws zullen gaan. Zodra dat bekend is, zal ik dat voorleggen aan de Vlaamse Regering.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het kan inderdaad interessant zijn te bekijken hoe dergelijke fondsen in het verleden hun rol hebben gespeeld in pogingen om een Vlaamse verankering al dan niet waar te maken, en hoe we het in de toekomst eventueel beter kunnen doen. Het is vanuit die context dat ik mijn vraag heb gesteld.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Minister, u zegt dat die fondsen waarschijnlijk positief worden afgesloten. Gaan die dan terug naar Gimv nv? Ik wil u dan ook vragen niet te lang te wachten met die evaluatie. Verankering wordt wel een heel belangrijk woord in de context van al die vertrekkers en stoppers.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

De opbrengsten gaan inderdaad terug naar de investeerders, namelijk Gimv en de Vlaamse Participatiemaatschappij.

Mevrouw Turan, u zegt dat ik niet te lang mag wachten. Ik wil echter grondig bekijken wat er nodig. Ik zou dit niet zomaar koppelen aan verankering. Bij Vandemoortele bijvoorbeeld is er sprake van verankering. Maar soms gaat het over een verkoop naar buitenlandse investeerders zoals bij Punch Powertrain.

Ik blijf bij mijn voornemen om grondig na te gaan wat er na Gimv-XL kan en nodig is. Die discussie zal worden gevoerd binnen de regering.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.