U bent hier

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Elke hondenkwekerij in Vlaanderen moet een geldige erkenning hebben. De erkenning is geldig voor een periode van maximaal tien jaar en wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig ingediend dossier. De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Zonder erkenning mag de kwekerij niet van start gaan.

Na de problematiek van de ontruiming van een failliete hondenkwekerij in Kasterlee in april 2016 – we hebben dat hier uitvoerig besproken – verklaarde u, minister, dat er een evaluatie en desgevallend een bijsturing zou komen van de erkenningsvoorwaarden van hondenkwekerijen. Die evaluatie zou worden opgestart binnen de Raad voor Dierenwelzijn.

Inmiddels werd ook een campagne opgestart om het grote publiek te sensibiliseren goed na te denken vooraleer een huisdier aan te schaffen. Die campagne moet een nog grotere instroom bij de asielen verder voorkomen en het dierenwelzijn voor de andere huisdieren helpen vergroten.

Wat is de stand van zaken van de evaluatie van de erkenningsvoorwaarden van hondenkwekerijen in Vlaanderen?

Op welke manier zal er rekening worden gehouden met wat er in Kasterlee is gebeurd? Welke impact hebben de gebeurtenissen in Kasterlee sindsdien gehad op het controlebeleid van de andere hondenkwekerijen in Vlaanderen?

Is er reeds een standpunt betreffende de beperking van het maximum aantal dieren dat in een hondenkwekerij mag worden gehouden? Hoe evalueert u de sensibiliseringscampagne over het aanschaffen van dieren, en dan vooral van honden en katten?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Er is een werkgroep opgericht binnen de Raad voor Dierenwelzijn om de erkenningsvoorwaarden te herbekijken. Deze werkgroep bestaat uit verschillende experten en belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van asielen, hondenfokkers, dierenartsen, wetenschappers en inspecteurs van de Inspectiedienst Dierenwelzijn. Zij zullen hun ervaringen samenleggen en voorstellen doen voor eventuele herzieningen van de erkenningsvoorwaarden. De eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden. Ik wil de raad alle ruimte geven om een degelijk advies af te leveren, en ik wil dan ook niet vooruitlopen op de zaken.

Wat in Kasterlee gebeurd is, was een betrekkelijk onuitgegeven zaak: het was een faillissement. Het was bij mijn weten – althans van zo’n ordegrootte – de eerste keer dat zoiets voorkwam.

De sensibilisatiecampagne is in juni gelanceerd. Deze campagne beoogt een gedragsverandering van de consument. We zouden in elk geval het al te impulsieve aankoopgedrag van de consument willen beïnvloeden. De resultaten zijn moeilijk te voorspellen. De enige indicator voor het resultaat is de verspreiding van de campagne.

Er is in elk geval een zeer grote vraag naar het campagnemateriaal. Er zijn 11.000 flyers en 1450 affiches gedrukt. De aanvragen komen van steden en gemeenten, dierenartsen en asielen. Zeker de filmpjes hebben zeer goed gewerkt. Ze werden meer dan 4 miljoen keer bekeken en bijna 59.000 keer gedeeld. Dat is heel viraal gegaan. Ook heel wat andere media, bijvoorbeeld Radio 2, zijn dat zelf beginnen te pushen, en ook steden en gemeenten. Het filmpje heeft een zeker humoristisch gehalte. Daarbij komt de aanpak via de sociale media. We kunnen spreken van een schot in de roos. Gelet op de beperkte kostprijs van een en ander – vooral de aanmaak van het filmpje kostte geld – zijn de kosten en baten in evenwicht. Ook de advertentieprijs was heel beperkt.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, wat betreft de werkgroep die u opricht om de erkenningsvoorwaarden van hondenkwekerijen te evalueren, wil ik alleen nog even benadrukken – u hebt opgesomd wie er allemaal in zit – dat ik ervan uitga dat de representatieve kwekerijen effectief in die werkgroep zetelen. Dat is belangrijk. We hebben het hier al meermaals gehad over kwekerijen met een kwalijke reputatie. Als er een evaluatie komt, is het toch wel belangrijk om steeds voor ogen te hebben wat hun echte rol is.

Een aanvullende vraag: hebt u momenteel zicht op de overtredingen of wantoestanden in andere hondenkwekerijen? Hebt u zicht op het aantal kwekerijen waar totaal niets aan de hand is?

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Het is positief, minister, dat die sensibiliseringscampagne werkt, dat ze viraal gaat en op grote schaal wordt gedeeld op de sociale media. Maar we moeten daar eerlijk in zijn: dat is belangrijk, dat is sympathiek, maar het is een gemakkelijke actie vanuit het beleid. Ik hoop dat u de aanbevelingen van de werkgroep binnen de Raad voor Dierenwelzijn ernstig neemt en dat u er zelf ook een beetje spoed achter wilt zetten.

Ik betreur de timing waar u over spreekt. In oktober gaat de werkgroep voor de eerste keer samenzitten. Ik had gehoopt dat die al samengezeten had! Het is toch al zes maanden geleden dat u een evaluatie van die erkenningsvoorwaarden hebt aangekondigd. Ik betreur de traagheid.

U weet dat er regelmatig verhalen opduiken over wantoestanden in hondenkwekerijen. Het voorbeeld van Kasterlee werd door mevrouw De Vroe net nog aangehaald. We hebben recent nog een artikel gelezen over een geval in Zonhoven. We kunnen dat anekdotisch noemen, maar ik heb de indruk, en de collega’s hier zullen het daarmee eens zijn, dat het eerder een symptoom is van een veel groter probleem.

Nogmaals, ik hoop dat u er spoed achter zet. Ik hoop dat u de malversaties in de hondenkwekerijen in deze legislatuur wilt aanpakken.

De werkgroep gaat samenzitten in oktober. Minister, kunt u duidelijkheid scheppen over de specifieke opdracht van de werkgroep? Ik heb een schriftelijke vraag van de heer Engelbosch gelezen. Daar wordt gezegd dat voor handelszaken, dierenpensions en asielen naar de erkenningsvoorwaarden wordt gekeken. Hoe ziet u dat? Waarover gaat het concreet? Blijkbaar gaat het toch over meer dan alleen de asielen.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het gaat concreet over de vraag naar de erkenningsvoorwaarden zoals: moet er een plafond komen qua aantal, qua oppervlakte? Moet er een wijziging komen? Dat zijn zulke concrete normen. Daarvoor dient ook die Raad voor Dierenwelzijn. Vanuit hun expertise en ervaring kunnen ze oordelen of er een eventuele verstrenging of misschien zelfs een versoepeling op welke condities dan ook moet worden voorgesteld. Daarvoor is die raad in het leven geroepen. Ik ga ervan uit dat zij op korte termijn met een rapport komen.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, dank voor uw reactie. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag om een overzicht van de controles die ondertussen nog hebben plaatsgevonden. Misschien kunt u me dat schriftelijk laten bezorgen? (Instemming)

Ik vind het belangrijk om ook daar een zicht op te hebben.

We zullen dit dossier uiteraard van nabij blijven volgen. Ik neem aan dat het een heel belangrijk dossier is. Ik hoop samen met de collega’s dat hier snel werk van zal worden gemaakt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.