U bent hier

Commissievergadering

woensdag 5 oktober 2016, 10.30u

Voorzitter
van Willy Segers aan minister Ben Weyts
2761 (2015-2016)

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Minister, een aantal weken geleden vond het Gordelfestival editie 2016 plaats. Het is geen geheim dat men de laatste jaren op zoek is naar een formule die dit gebeuren weer doet aanknopen bij de successen van vroeger. Zo werd er bij deze editie ingezet op een terugkeer naar het oorspronkelijke concept van De Gordel: de Gordelklassieker van 100 kilometer werd weer ingevoerd, de focus lag opnieuw op de eigenlijke Vlaamse Rand en het werd weer voornamelijk een fietsgebeuren. Bovendien was het Gordelfestival voor de eerste maal volledig gratis. Deze nieuwe accenten moesten opnieuw datgene in de verf zetten waarrond de Gordel draait: het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel op een positieve manier onder de aandacht brengen.

Jammer genoeg waren de weergoden het Gordelfestival niet gunstig gezind, waardoor de opkomst minder was dan waar velen op gehoopt hadden. Niettemin is het altijd nuttig om met een open geest te kijken naar wat er goed was en wat er eventueel nog beter kan.

Minister, hoe evalueert u de beslissing om het Gordelfestival gratis aan te bieden? Welke vernieuwingen van deze editie vond u geslaagd? Welke elementen vond u minder geslaagd?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Zoals door de spreker aangegeven, zijn er ten opzichte van de voorbije jaren een aantal bijsturingen gebeurd bij de editie 2016 van het Gordelfestival. Ten eerste werd de focus opnieuw volledig gelegd op de Vlaamse Rand. Zo heeft een deel van de activiteiten niet meer plaatsgevonden in Zemst, dat per definitie ook niet behoort tot de Vlaamse Rand. Ten tweede hebben we de traditionele 100 kilometer nieuw leven ingeblazen.

Ten derde werd er gestart vanuit het trefpunt Huizingen, aangevuld met een focusgemeente, in dit geval Overijse. Er was ook de maximale betrokkenheid van de faciliteitengemeenten van waaruit De Gordel is ontstaan. Tot slot was er ook de drempelverlaging door het kosteloos maken van deelname aan het evenement. Dat was ook een gevolg van de evaluatie van de administratieve kosten die gemaakt moesten worden ten aanzien van een klein bedrag dat betaald moest worden door de deelnemers.

Organisatorisch viel er weinig aan te merken. In Huizingen was er een ruim en gevarieerd aanbod, met twee toppers op de affiche, namelijk Laura Tesoro en Clouseau. In Jezus-Eik werd het Horecaplein verkeersvrij gemaakt en was er in de namiddag grote drukte. Ook lokaal is er goed meegewerkt. Er waren veel activiteiten op het vlak van cultuur, muziek en beweging.

De topdag van het Gordelfestival lokte dit jaar 16.000 deelnemers, wat, toegegeven, enigszins een ontgoocheling was, gelet op de inspanningen die we hebben geleverd. We moeten dat echter vooral de weergoden ten kwade duiden. We hadden een prachtige weerperiode achter de rug, maar die zondag werd aangekondigd als een dag met slecht weer, en dat bleek ook zo. ’s Morgens, toen iedereen moest beslissen om al dan niet te gaan, was het weer miserabel. Dat heeft de verwachtingen naar beneden bijgesteld.

De promotie voor het Gordelfestival 2016 is efficiënt verlopen. Op basis van een kosten-batenanalyse is niet meer gekozen voor tv-spots, maar werd de volledige focus op de radio gelegd. Er was een zeer grote aanwezigheid op zowel Radio 1, Radio 2 als Qmusic, in totaal goed voor 300 promotiespots. Er was een promospotje op RINGtv en tvbrussel, respectievelijk 160 en 130 keer. Daarenboven waren er themareportages op RINGtv. In De Zondag hebben we een katern ingevoegd van vier bladzijden over het Gordelfestival.

Ik kijk dus met tevredenheid terug op de editie 2016. Het concept van een vast trefpunt, Huizingen, en een focusgemeente wil ik graag behouden, alsook de connectie met de gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten. De aandacht die het jaarlijks evenement richt op het groene en Vlaamse karakter van de streek en in het bijzonder van de zes faciliteitengemeenten, is evident.

Ik vind wel dat we meer belangstelling en betrokkenheid moeten creëren naar de gemeenten. Ik zal aan de organiserende partners vragen om wat dat betreft nog meer inspanningen te doen om de gemeenten ervan te overtuigen om grotere betrokkenheid te tonen.

Ik verneem dat uit een enquête van deelnemers in Huizingen blijkt dat er een grotere participatie was van expats en anderstaligen, wat ook een goed element is.

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw open antwoord over deze editie van het Gordelfestival. Het drempelverlagend karakter, de herinvoer van de 100 kilometer en het behoud van betrokkenheid van de faciliteitengemeenten en de gemeenschapscentra, moeten blijven. U geeft aan dat u daarop zult blijven focussen.

Organisatorisch en promotioneel zat het goed. We hadden beter weer nodig om dit echt mooi te maken. U blijft optimistisch. Ik steun u bij een volgende editie van een Vlaamse, groene en vooral zonnige Gordel.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, u hebt gelijk dat aanzetten naar de vroegere edities de goede richting is. Ik voelde opnieuw de wat meer sportieve Gordel van vroeger. Dat is de goede richting, met inderdaad concentreren en focussen. Ik vond wel dat Overijse er wat minder uitkwam in het geheel. Het feit dat alles op een aantal plaatsen wordt samengebracht, had tot groter succes geleid mocht de zon er geweest zijn.

Ik vind ook dat er bij de gemeentebesturen nog wat meer enthousiasme moet worden gewekt. De vraag is hoe we dat doen. Kunnen we niet gezamenlijk, eventueel met wat financiële inbreng van de gemeenten, een folder maken met de focus op een aantal activiteiten? Ik heb het gevoel dat het aanbod vroeger zo gevarieerd was dat mensen het er niet meer in terug vonden. We zouden meer kunnen focussen op bepaalde activiteiten. Een Vlaamse topgroep – wat mag op zo’n moment – had absoluut succes in Huizingen.

De nieuwkomers in de Rand komen er voor mij nog altijd niet genoeg uit. De vraag is of we groepen moeten aanspreken. Bepaalde taalgroepen verenigen zich in de buurt van Brussel en de Rand. Moeten we daar nog meer doelgroepgericht werken? Ik vind dat nog een mankement.

Met deze editie zitten we opnieuw in de goede richting. Met wat meer zon moet dat in 2017 wat geven.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik neem de suggesties mee over de gemeenten en het aanspreken van nieuwkomers. Ik weet niet in welke mate er veel organisatie is op dat vlak, alleszins niet echt in de Vlaamse Rand, tenzij misschien met de Duitse school en zo. Het is een nuttige suggestie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.