U bent hier

In de kijker

Integratie OCMW’s in gemeenten

De Vlaamse Regering stelde in haar regeerakkoord een inkanteling voorop van de OCMW’s in de gemeenten tegen 1 januari 2019. Daartoe maakte ze reeds twee conceptnota’s op. Wat is de stand van zaken in dit proces van integratie?

Verslag

van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
9 (2016-2017)
van Ingrid Pira aan minister Liesbeth Homans
64 (2016-2017)
823 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
9 (2016-2017)
van Peter Wouters aan minister Liesbeth Homans
11 (2016-2017)
van Ingrid Pira aan minister Liesbeth Homans
64 (2016-2017)
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen
823 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Vaststellen lijst van te horen personen inzake spreekrecht voor ambtenaren en klokkenluidersregeling
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.