U bent hier

In de kijker

Evaluatie onderwijspersoneel

Sinds 2007 moeten scholen personeelsleden om de vier jaar evalueren. Minister Hilde Crevits stelde onlangs dat ze de evaluatieprocedures onder de loep wil nemen, omdat ze die te omslachtig vindt en slechte leerkrachten daardoor te lang kunnen aanblijven. Hoe wil ze de evaluatieprocedure aanpassen? Welke gesprekspartners wil ze daarbij betrekken? Wat met de vaste benoeming?

Verslag

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2624 (2015-2016)
van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
2627 (2015-2016)

Agenda

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2602 (2015-2016)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
2606 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2624 (2015-2016)
van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
2627 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.