U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Problemen in ouderenzorg

Tijdens het zomerreces verschenen in de media getuigenissen en reacties van verschillende belanghebbenden over tekortkomingen in een aantal woonzorgcentra, zoals gebrekkige zorg, te krappe personeelsbezetting, de kwaliteit van de maaltijden, … De zorginspectie zou ook niet alle klachten kunnen onderzoeken en opvolgen. Minister Jo Vandeurzen erkende in het verleden dat de zorgzwaarte in de ouderenzorg toeneemt, terwijl de financiering niet gevolgd is. Hoe reageert hij op deze berichten? Welke maatregelen wil hij nemen om dit op te lossen? Wat is de stand van zaken van de conceptnota persoonsvolgende financiering die de minister zou opstellen?

Verslag

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2665 (2015-2016)
van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
2740 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2666 (2015-2016)
van Miranda Van Eetvelde aan minister Jo Vandeurzen
2724 (2015-2016)

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
2589 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2665 (2015-2016)
van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
2740 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2666 (2015-2016)
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
2670 (2015-2016)
van Miranda Van Eetvelde aan minister Jo Vandeurzen
2724 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2739 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.