U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, in aansluiting op uw oproep voor meer zonnepanelen hebt u de opdracht van de vorige minister voortgezet, namelijk het opmaken van een soort van kwaliteitscharter om de groepsaankopen voor zonnepanelen zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen. Ik hoop dat met uw oproep voor meer zonnepanelen dergelijke initiatieven meer zullen gebeuren. Het is belangrijk dat wanneer mensen meedoen aan een dergelijke groepsaankoop, ze garanties hebben op kwaliteit, zekerheid en alle vereisten die nodig zijn om zodra die zonnepanelen liggen en er problemen zouden opduiken, mensen kunnen terugvallen op mogelijke garanties die op voorhand al zijn ingeschreven in een dergelijk charter.

In principe zou dit charter al zijn opgeleverd, maar ik begrijp dat met de overdracht van de bevoegdheden aan u als nieuw minister, daar wat vertraging op zit. We zijn ondertussen al in de zomer. Wanneer wij parallel willen lopen met uw oproep voor meer zonnepanelen, moeten we ook zo snel mogelijk dat kwaliteitscharter op tafel hebben liggen.

Welke timing hebt u op dit moment voor ogen voor de oplevering van het kwaliteitscharter? Wat is het karakter van het charter zodra het is opgeleverd? Is dat een document dat op een of andere manier juridisch afdwingbaar zal zijn voor alle groepsaankopen die er zullen zijn? Of staat het organisaties nog altijd vrij om zelf hun eigen kwaliteitscharters te gebruiken?

Minister Tommelein heeft het woord.

Dank u wel, mijnheer Beenders, voor uw vraag. Zoals u weet, ben ik lid van een bepaalde politieke partij. Ik ben wel lid van de regering en spreek ook als lid van de regering, maar ik ben ook lid van een partij die niet graag te veel regels en verplichtingen heeft. Dat neemt niet weg dat wij rond het kwaliteitscharter toch een aantal afspraken willen maken over zonnepanelen. We hadden alle betrokkenen al uitgenodigd voor een overleg op 9 juni, een goede maand geleden. Uit dit overleg bleek dat de tekst van het huidige charter die nu neerligt, toch een aantal kleine tekortkomingen heeft. We bekijken op dit moment welke elementen eventueel nog bijsturing nodig hebben.

Het is mijn bedoeling als minister van Energie om ervoor te zorgen dat bij de organisatie van groepsaankopen, wat op dit moment heel populair is, er niet enkel naar de prijs wordt gekeken maar dat ook de kwaliteit van de bestelde en geleverde producten op punt staat en dat de consument op maximale wijze ontzorgd wordt.

Dit proces neemt wat tijd in beslag omdat het installeren van een PV-installatie (photovoltaic) complexer is dan het afsluiten van een telefoon- of gsm-abonnement. Het is niet zo dat wij heel dat proces kunnen standaardiseren. Er zal altijd wel een installateur moeten langskomen om een offerte op maat te maken, ook voor de definitieve offerte. Maar zoals u weet, werk ik door en blijf ik niet bij de pakken zitten. Ik hoop dat wij na de recesperiode de ondertekening van het charter officieel kunnen laten plaatsvinden.

Zoals ik al gezegd heb, is dit een engagement van de ondertekenaars. De afdwingbaarheid is natuurlijk ook wel belangrijk, maar ik probeer toch zo veel mogelijk mensen zich te laten engageren, niet om enkel opdrachten te aanvaarden op basis van de prijs, maar ook op basis van de aangeboden garanties wat betreft de installatie maar ook de opbrengst. Als je een dergelijke offerte krijgt, is de eerste vraag: het is goedkoper, maar waarom? Dat kan ook te maken hebben met de kwaliteit en het rendement van de panelen. Wij zullen het ondertekenen van het charter wel laten gebeuren – niet onbelangrijk – op vrijwillige basis en niet op gedwongen basis.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik doe zeker geen oproep om het snel te tekenen, het moet vooral goed zijn. U verwijst naar de vergadering van 9 juni en ik denk dat u de juiste conclusies trekt. Ik hoop alleszins dat u een draagvlak wilt bij de mensen die aanwezig waren op die vergadering. Ik concludeer dat u de opmerkingen die zij nog geven, ook ter harte neemt en zult inpassen in het charter. Dan hoop ik dat u opnieuw gaat terugkoppelen om te zien dat er maximaal engagementen zijn en dat u dan pas gaat tekenen. Dat is cruciaal. Het moet zeker niet snelsnel zijn, maar goed en degelijk, zodat het een werkstuk is dat automatisch zijn weg vindt naar de verschillende organisaties die groepsaankopen doen. Als dat dan iets langer duurt, is dat beter zo dan wanneer er snel iets wordt ondertekend dat dan een vodje papier blijft waarbij de kwaliteit achterwege blijft.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Dat charter keert hier ongeveer elke twee maanden in de commissie terug. Telkens wordt aangekondigd dat het er bijna is en dat de laatste knelpunten worden weggewerkt. Dat is vandaag niet anders. Ook wij hebben uiteraard geduld.

De doelstellingen waren groepsaankopen stimuleren en prijs, service en kwaliteit garanderen. Ook belangrijk was de betrokkenheid garanderen van zo veel mogelijk Vlaamse lokale kmo’s. Dat zorgt voor nabijheid en een goede dienstverlening. Blijven die doelstellingen allemaal behouden in het charter waaraan u werkt?

Het charter staat niet alleen. De bedoeling was het te koppelen aan een grootschaliger campagne, aan bijvoorbeeld de zonnekaart en dergelijke meer. Misschien is het goed dat u ook daar kort de stand van zaken geeft bij uw plannen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Men hoort vaak vanuit de gebruikers dat het charter hoofdzakelijk gaat over de kwaliteit die leveranciers zouden moeten aanbieden. Er is soms inderdaad een verschil over de samenaankoopprijs en de definitieve prijs. Een aantal bedrijven heeft het blijkbaar moeilijk om het achteraf uit te voeren vanwege de financiële draagkracht. Er bestaat ook een systeem bij aanbestedingen waar je een bepaald soort euronorm kunt hanteren. Die gaat van 1, de zwaarste, tot 4, de lichtste. De bedrijven die zich inschrijven, moeten zich automatisch laten screenen op rentabiliteit, solvabiliteit en financiële draagkracht.

Dat heb ik tegenwoordig al vaker gezien in aanbestedingen. Degenen die zich inschrijven, kunnen garanderen dat ze er financieel gezond voor staan. Men sluit dus geen groepsaankoop af met een bedrijf dat het achteraf moeilijk heeft, waardoor de klanten de dupe worden. Minister, zou het niet goed zijn deze financiële norm ook op te nemen in dit charter?

De heer Schiltz heeft het woord.

Met dit charter gaat het natuurlijk over een belangrijk en cruciaal element van zonnepanelen. We hebben het al vaak over de dalende prijs en de rendabiliteit gehad, maar het rendement is afhankelijk van hoeveel energie zo’n zonnepaneel opwekt. Door de ‘race to the bottom’ op het vlak van de prijs, onder andere door de groepsaankopen, is het goed dat dit charter daarnaast ook de kwaliteitsvereisten plaatst, zodat mensen die erin stappen een reëel zicht hebben op het rendement en de terugverdientijd. Nu we eindelijk weer een draagvlak vinden voor zonne-energie zou het wel zeer sneu zijn dat die mensen na enkele jaren bedrogen uitkomen, en merken dat de terugverdientijd veel langer is dan verwacht of voorgespiegeld. Minister, ik kan alleen maar toejuichen dat u zeer spoedig werk maakt van de implementatie van dit charter.

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Bothuyne, uw uitspraak verbaast me een beetje. Ik ben ondertussen aan mijn derde maand bezig als minister van Energie en ik heb hier nog geen uitspraken over gedaan. Het feit dat ik telkens iets zou aankondigen, kunt u mooi proberen te framen, maar het klopt niet. Ik heb al veel gezegd, maar de meeste dingen die ik zeg, heb ik ook gedaan en ben ik van plan te doen.

Collega’s, het is belangrijk dat we zorg dragen voor een charter bij groepsaankopen. Dat betekent niet dat mensen noodzakelijk groepsaankopen moeten doen om zonnepanelen te plaatsen. Ik ben er ook mee bezig, ik zoek zelf naar de beste voorwaarden om zonnepanelen te plaatsen. Ik wacht niet op groepsaankopen. We moeten de mensen niet de indruk geven dat je dat moet doen om de beste koop te kunnen doen. Sommige mensen zijn perfect in staat om zelf keuzes te maken. De groepsaankopen stimuleren dat, mijnheer Beenders, dat ben ik met u eens. De kwaliteit is belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat door een teveel aan groepsaankopen de lokale bedrijven niet worden overspoeld. Als we grotere projecten aanpakken, moeten we zorgen dat de lokale spelers ook kunnen meedingen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Je moet zorgen dat je met alles in orde bent, ook qua mededinging en concurrentie.

Het belangrijkste is het rendement van de mensen verhogen. Ik heb al gezegd dat dit het moment is om het te doen. Langer talmen heeft geen zin. Geld op een spaarboekje brengt niets op. Het is een goede investering. Als we door groepsaankopen de prijs van de zonnepanelen kunnen drukken, is dat een zeer goede zaak voor het rendement van de mensen, maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Ook de lokale kmo’s moeten een belangrijke rol kunnen blijven spelen in het hele zonnepanelen- en zonne-energieverhaal.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik hoop dat u ten volle rekening houdt met de mensen die betrokken zijn in uw overlegvergaderingen, dat u een maximaal draagvlak krijgt, want dit kan uw werkstuk alleen maar versterken. We kijken uit naar de ondertekening van een goed en degelijk onderbouwd document na de zomer.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.