U bent hier

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, Couleur Café is een wereldmuziekfestival dat al meer dan twintig jaar plaatsvindt op de site van Tour & Taxis, hartje Brussel. Jaarlijks bezoeken om en bij de 70.000 mensen het stadsfestival, dat door de line-up, de bezoekers, de animatie en het eten de superdiversiteit van onze samenleving belichaamt. Dit jaar waren er 55.000 bezoekers.

Het stadsfestival moet vanaf volgend jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Op de site van Tour & Taxis wordt momenteel volop gewerkt aan het Meandergebouw voor de Vlaamse administratie, nieuwe woningen en een park. Ook het deel van het terrein dat de haven van Brussel jaarlijks aan Couleur Café ter beschikking stelt, zal vanaf volgend jaar een nieuwe bestemming krijgen, met onder meer een toonzaal voor automerk Citroën. Dan zouden we nog een zijsprong kunnen doen naar het Museum voor Hedendaagse en Moderne Kunst, maar dat gaan we niet doen.

Het is nu te hopen dat Couleur Café een nieuwe locatie in Brussel vindt. Momenteel worden verschillende opties besproken, maar lijkt geen enkele optimaal te zijn. Het Groentheater in Laken is niet groot genoeg en het festival over een aantal dagen en locaties spreiden, zou de dynamiek van het wereldmuziekfestival in de meest diverse stad van Europa schaden.

Brussel heeft de laatste maanden rake klappen gekregen, wat het imago van onze hoofdstad, maar ook de rest van Vlaanderen, niet ten goede kwam. Couleur Café is toch een van de uithangborden en een van de beste imagocampagnes voor Brussel. Tot op de dag van vandaag is het onduidelijk waar Couleur Café volgend jaar zal plaatsvinden. Vlaanderen is een van de structurele partners van het festival.

Minister, hebt u al overleg gehad met de organisatoren van Couleur Café of met andere betrokken partijen? Ik merkte dat Brussels schepen Courtois ook heeft aangegeven dat hij het festival het liefst nog een jaar ter plaatse zou houden. Hoe gaat u ervoor proberen te zorgen dat de toekomst van Couleur Café en haar huidige formule gegarandeerd blijft? De organisatoren bekijken verschillende alternatieven. Behoort een Couleur Café buiten Brussel-Hoofdstad voor de Vlaamse Gemeenschap ook tot die opties?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Collega’s, vooreerst wil ik stellen dat mijn rol in dit verhaal beperkt is. Couleur Café wordt georganiseerd door de privaatrechtelijke vzw Zig Zag, die zelf moet beslissen over een eventuele nieuwe locatie van het festival. Ook financieel is onze bijdrage naar verhouding bescheiden te noemen. Ik verleen vanuit de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ een projectsubsidie van 60.000 euro op een totaalbudget van ruim 4 miljoen euro. Ter vergelijking: de Franse Gemeenschap geeft een jaarlijkse subsidie van ongeveer 150.000 euro en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest steunt voor een bedrag van 130.000 euro. Daarnaast is er nog een subsidie van 28.000 euro van de Commission Communautaire Française (COCOF). Het is dus een zelfbedruipend festival, dat 90 procent van de inkomsten zelf genereert via ticketverkoop en sponsoring en het steunt slechts voor 10 procent op de overheden.

Ondanks mijn beperkte impact kan ik bevestigen dat ik Couleur Café een warm hart toedraag. De kwaliteit van het festival – programma, festivalformule, algemeen concept, publiekswerking, logistieke organisatie – staat buiten kijf. Couleur Café is een voorloper in zijn genre en nog altijd een bron van inspiratie voor tal van andere Belgische festivals. Het is een zogenaamd ‘urban festival’, verankerd in een sociaal netwerk dat de diversiteit en de interferenties van de stad weerspiegelt: eclectisch, kosmopoliet en grillig.

Ik steun het festival vanuit verschillende invalshoeken. Er is de culturele dynamiek: Couleur Café mixt op originele wijze een intercultureel, divers en populair muziekaanbod met een brede en rijke waaier van randanimatie. Er is ook een sociale dynamiek: de organisatoren voeren een democratische prijzenpolitiek. Couleur Café is een van de goedkoopste festivals van het land. Dit jaar werd de prijs van een dagticket vastgesteld op 43 euro, dat is minder dan de helft van een ticket voor andere grote festivals in ons land. Kinderen onder de 10 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene gratis naar binnen. Elke dag maken ongeveer duizend kinderen van dat aanbod gebruik. De organisatie van Couleur Café steunt op een breed sociaal-cultureel en economisch netwerk waarin verenigingen met een solidair of sociaal doel voorrang krijgen. Dat kan gaan over verenigingen die horecaopleidingen voor laaggeschoolden organiseren, opkomen voor vrouwenrechten of sensibiliseren rond bepaalde sociale thema’s. Daarnaast zijn er tal van sport- en jeugdverenigingen die met hun werk op Couleur Café geld inzamelen voor humanitaire hulpacties, speciale projecten of hun eigen werking. Er is ook de educatieve dynamiek: sinds 2006 worden artiesten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië opgeroepen om zich aan het publiek van Couleur Café voor te stellen via het Wanted!-platform voor Belgisch talent. Vaak zijn dat artiesten die al in een bepaalde taalgroep bekend zijn, maar via Couleur Café bij een veel breder publiek worden geïntroduceerd. Bekende voorbeelden uit het verleden zijn Gabriel Rios, Selah Sue, Coely en Tourist LeMC. Couleur Café gaat sinds vorig jaar onder de headline ‘be.focus’ zelf op zoek naar jong talent met als aandachtspunt groepen die in Vlaanderen, Brussel of Wallonië ‘wereldberoemd’ zijn, maar buiten de eigen regio totaal onbekend. Tot slot is er ook de ecologische dynamiek. Ook op dat vlak mag Couleur Café een pionier worden genoemd. Het was het eerste grote evenement dat op eigen initiatief een mobiliteitsplan met een openbaarvervoermaatschappij opzette en een gratis aanbod van openbaar vervoer, nachtbussen, tweewielerparking, ontradingsparking, carpooling, goedkope taxidiensten introduceerde.

Het succes van de festivalcamping – uitgerust met de nieuwste ecologische toepassingen – zorgt ervoor dat er op zaterdag en zondag zowat 3300 minder verplaatsingen van en naar de festivalsite worden gemaakt. De organisatoren werken al enkele jaren met een milieusensibiliseringsplan dat de gemiddelde ecologische voetafdruk van de festivalbezoeker met 20 procent moet verkleinen. De doordachte milieuvriendelijke aanpak op alle fronten – afvalsortering en -recyclage, composteerbare en biologisch afbreekbare gebruiksgoederen – leverde het festival in 2011 de Belgian Bio Packaging award op. Sinds een paar jaar heeft Couleur Café een ecologische expert in dienst die de milieusensibilisering en de duurzaamheidspolitiek van het festival coördineert met de hulp van liefst driehonderd ecostewards.

De organisatoren houden jaarlijks professionele publieksenquêtes. Daaruit blijkt dat elke editie van Couleur Café ongeveer 40 procent nieuw publiek aantrekt. Een groeiend deel van de toeschouwers komt uit Vlaanderen. In 2014 was dat precies de helft tegenover 35 procent uit Brussel en 15 procent uit Wallonië. In 2013 was 46 procent van het publiek Nederlandstalig, maar in 2015 bleek het totaal aantal Nederlandstaligen verder opgelopen tot 56 procent. Dat is een interessante evolutie, een festival is steeds in beweging, ook op het vlak van publieksbereik.

Ik ben dus net als u bekommerd om de toekomst van dit festival, dat hebt u wel kunnen afleiden uit het eerste deel van mijn antwoord. Couleur Café heeft pionierswerk geleverd in de herwaardering van de site van Thurn & Taxis door er eind jaren tachtig als eerste neer te strijken. Het initiatief kreeg navolging, de verloederde site werd gerenoveerd en groeide gaandeweg uit tot een populaire evenementenlocatie met internationale uitstraling. Dat plaatste op zijn beurt de stedelijke ontwikkeling van de wijk in de schijnwerpers en creëerde een voedingsbodem voor innoverende sociaal-culturele en stadsecologische projecten in de Kanaalzone.

De roem die de site mede dankzij Couleur Café vergaarde, heeft echter ook een keerzijde. Deze wordt immers geleidelijk aan volgebouwd, al verloopt dat volgens de geldende ruimtelijkeordeningsregels en is dat lang op voorhand aangekondigd. Onder meer de Vlaamse overheid zal er in 2017 neerstrijken met het mooie en innovatieve Herman Teirlinckgebouw.

Op vraag van de organisatie heb ik op 4 juli een overleg gehad over de toekomst van het festival. Daarbij kwam onder meer de piste van een verhuis naar het Osseghempark aan het Atomium aan bod. Dit is echter niet zo evident als het zou kunnen lijken. Er zijn milieuaspecten met betrekking tot de bezetting van het park die meespelen. Er is de vraag of een festival verplaatst kan worden zonder gevolgen. Het blijft moeilijk te voorspellen.

Ook de mogelijkheden voor een verlengd verblijf op Thurn & Taxis worden onderzocht wat uiteraard onze voorkeur geniet en ook die van de organisatoren. Het DNA van het festival sluit volledig aan bij de sfeer die de site Thurn & Taxis oproept en is er als het ware organisch mee verbonden. Ik zou alle partijen dan ook willen oproepen om alle opties in dit verband eens goed te bekijken. Ik begrijp dat de stad Brussel op dezelfde piste zit, dat blijkt uit mijn contacten met de burgemeester en schepenen.

Belangrijk hierbij is uiteraard dat het festival voldoende ruimte krijgt om enigszins leefbaar te blijven. Bovendien zou het niet slecht zijn dat er een engagement wordt aangenaam voor een langere termijn zodat we niet ieder jaar in dezelfde discussie belanden. Volgens mijn informatie zijn er hieromtrent momenteel contacten tussen de vzw, Thurn & Taxis en het gewest, dat is vorige week nog gebeurd.

Ik moet nog even samen met u deze gesprekken afwachten en hopen dat er iets positiefs uitkomt. Ik zal vanop de achtergrond mijn steentje proberen bij te dragen. Ik denk dat we moeten afwachten, het liefst niet te lang, om te zien of de toekomst van het festival op de site kan worden gegarandeerd.

Ik kan u nog geruststellen dat er momenteel geen signalen zijn of plannen voor een eventuele verhuis van Couleur Café buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of buiten de stad Brussel.

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Het eerste deel van uw antwoord over de waarde en uniciteit van het festival bewijst het belang van mijn vraag. De cijfers over de festivalbezoekers zijn zeer interessant. Ik ben verrast, ik dacht dat een groter deel uit Brussel zelf zou komen, maar Vlaanderen levert het grootste gedeelte met 56 procent. En een derde komt uit Brussel. Dat zijn de twee gewesten waar u bevoegd bent, maar daarmee wil ik het ei niet volledig in uw mand leggen. U hebt op 11 juli voor de camera’s nog eens gezegd dat u uzelf ziet als een bruggenbouwer en iemand die de zaken wil doen draaien. Dat past in die optiek wel.

Het is positief dat er al overleg is geweest met de stad Brussel. Het is wel zo dat het gewest uiteindelijk beslist over die site. Het is een prioritaire zone waarvoor al jaren een ontwikkelingsplan bestaat. Het is positief dat men in Brussel wil blijven, we moeten er alles aan doen om dat zo te houden.

Ik heb geen bijkomende vraag. We moeten afwachten tot volgende week. Helaas is het parlement dan al in reces en zal het iets voor september of oktober worden.

We komen bijeen zoveel als we willen. Wat mij betreft, kunnen we heel de zomer vergaderen.

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik denk niet dat het volgende week zijn beslag zal kennen. Het is namelijk zo dat zowel festivalorganisatoren als politici soms met vakantie gaan.

De inzet ervan is de volgende. Ofwel vindt men op de site voldoende plaats om het festival voor een jaar of liefst voor meerdere jaren te kunnen voortzetten, ofwel wijkt men wat uit in de richting van het park aan de achterkant van de Tour & Taxissite. De vraag is dan of dat kan en hoe belastend dat is voor het park. Dat zijn ook altijd vragen die meespelen. Nog een mogelijkheid is dat men het festival wat meer naar het kanaal verplaatst, dat men eigenlijk de Havenlaan voor een groot deel daarvoor gaat gebruiken, samen met het terrein van Allée du Kaai, dat nu voor een zeer brede jeugdwerking wordt gebruikt. Ik geef gewoon alle mogelijkheden, zonder dat er op dit ogenblik al een duidelijke richting is gekozen.

Men is nu alle mogelijkheden aan het onderzoeken met de diverse partners. Ik denk dat dit zijn beslag zal kennen tegen het einde van de zomer, het begin van de herfst. Dat moet ook wel. We mogen immers niet vergeten dat de planning van zo’n festival natuurlijk ruim op voorhand gebeurt, en men moet natuurlijk wel weten waar men aan toe is. Op dit ogenblik liggen de kaarten echter toch nog vrij goed. Ik ga ervan uit dat er een goede oplossing moet kunnen worden gevonden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.