U bent hier

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Voorzitter, minister, dit is een terugkerend onderwerp, want begin maart stelde ik al een vraag om uitleg hierover in deze commissie. Toen weigerde de gemeente Kraainem lokalen ter beschikking te stellen aan vzw ‘de Rand’ voor de organisatie van taallessen Nederlands, een beslissing die in een vergelijkbare gemeente als Drogenbos geen probleem bleek te zijn. Vzw ‘de Rand’ had om die gunst gevraagd omdat er in gemeenschapscentrum De Lijsterbes geen plaats meer bleek te zijn vanwege het grote succes van deze lessen.

Men zou in Kraainem het reglement waarop deze beslissing gebaseerd is, aanpassen, waardoor het wel mogelijk zou zijn. U beloofde dat vzw ‘de Rand’ het dossier en de evolutie ervan zou opvolgen en u op de hoogte zou houden.

Een nieuwe beslissing van het Kraainemse schepencollege handhaaft deze beslissing, volgens de pers. Het reglement wordt wel aangepast, maar in de praktijk is het voor vzw ‘de Rand’ nog steeds zo goed als onmogelijk om klaslokalen in Kraainem gehuurd te krijgen. Het is alsof het Kraainemse college totaal onverschillig staat tegenover de wens van een aantal van zijn inwoners om Nederlands te leren.

Minister, kunt u bevestigen dat dit inderdaad de correcte weergave is van de feiten? Zo ja, overweegt vzw ‘de Rand’ om een aanvraag in Kraainem in te dienen om op de lijst van gemeentelijke verenigingen opgenomen te worden om zo alsnog aanvragen te kunnen doen om klaslokalen te huren? Zo ja, wanneer zal deze aanvraag gebeuren? Heeft de vzw een plan B voor wanneer deze aanvraag zou worden geweigerd? Zo neen, heeft de vzw andere oplossingen in gedachten om het plaatstekort op te vangen? Welke de gekozen oplossing ook wordt, zal men nog op tijd zijn voor het nieuwe schooljaar in september 2016? Hebt u nog weet van andere gemeenten waar vzw ‘de Rand’ op zoek is naar bijkomende accommodatie voor het organiseren van taallessen Nederlands?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De oorspronkelijke weigering van het gemeentebestuur om gebruik te kunnen maken van leslokalen van de gemeenteschool voor NT2-cursussen werd verantwoord op basis van het huurreglement. Daarop is communicatie gekomen van zowel schepen Caprasse als van de burgemeester, die verklaarden dat ze de opdracht zouden geven om het reglement te wijzigen. In aansluiting daarop heeft vzw ‘de Rand’ enkele contacten gehad met de schooldirectie en de gemeentelijke administratie. Men heeft daar vernomen dat het nieuwe reglement eind juni goedgekeurd is, maar de tekst van het nieuwe reglement is nog niet bezorgd.

De vzw heeft de vraag gesteld of gemeenschapscentrum de Lijsterbes als plaatselijke organisatie een nieuwe aanvraag kan indienen op basis van het nieuwe reglement. We wachten nog steeds op een officieel antwoord.

Ik wil niet vooruitlopen op alternatieve scenario’s omdat je dan de kat bij de melk zou zetten. Ik ga ervan uit dat dit wordt geregeld. Dat lijkt me ook de evidentie zelf.

Gelukkig heb ik geen weet van andere gemeenten waar een aanvraag van vzw ‘de Rand’ geweigerd zou zijn. Vooralsnog is dit een eenmalige casus, waarbij ik ervan uitga dat dit geregeld wordt.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Wij gaan er allemaal van uit dat dit moet worden geregeld. Ik was er niet van op de hoogte dat men nog wacht op het officiële antwoord. Er is dus nog een feit waar men op wacht. Ik hoop dat dit vlug zal worden ontvangen, en ik neem aan dat u net als wij daar met de nodige aandacht naar blijft kijken en opvolgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.