U bent hier

De voorzitter

De heer Van Grieken heeft het woord.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Voorzitter, minister, collega’s, mijn vraag gaat over iets wat ons allemaal moet aanbelangen. Vlaanderen heeft geen grondstoffen. De enige grondstof die we hebben, is onze kennis. Met die kennis maken we het verschil in de wereld. Mijn vraag gaat over de ratificering van het Protocol van Londen.

Het Protocol van Londen dat door 21 lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie geratificeerd is, strekt ertoe de vertaalkosten van Europese octrooien te beperken wanneer de houder ervan ze wenst te valideren in de lidstaten van het Europees Octrooibureau (EOB).

Wat is de huidige toestand? Als men een octrooi wil laten erkennen, moet dat in het Engels, Duits of Frans zijn opgesteld. In de praktijk stellen heel wat Vlaamse bedrijven die iets geniaals hebben bedacht, het octrooi in het Engels op en laten het nadien vertalen in het Nederlands om het rechtsgeldig te maken. Met het Protocol van Londen, dat al van 2000 dateert, wil men het niet meer nodig maken dat, als in een van de landen Engels, Duits of Frans een officiële taal is, het octrooi nog wordt vertaald.

Minister-president, ik heb er begrip voor dat als we het laten vertalen, de Nederlandstaligen in het nadeel worden gesteld ten opzichte van de Franstaligen en de Duitstaligen. Toch zijn het bijna enkel de Vlamingen die worden benadeeld. Een land als Nederland bijvoorbeeld heeft nog wel de mogelijkheid om het octrooi te laten vertalen in de landstaal. In Antwerpen hebben we een uitdrukking: “In Vlaanderen Vlaams en op Sint-Anneke mosselen.” U als minister-president van deze Vlaamse Regering moet de Nederlandse taal – die u trouwens veel beter beheerst dan ikzelf, want mijn Antwerpse ‘a’ blijft erdoor komen – toch na aan het hart liggen om de belangen ervan te verdedigen.

Minister-president, ik stel die vraag specifiek aan u omdat u in het verleden hierover toch wel heel straffe taal hebt gesproken. Ik heb een persbericht van uw partij bij. Het is vreemd dat uw partij in het federale parlement compleet 180 graden is gedraaid en meestapt in de afschaffing van de verplichting tot vertalen  in het Nederlands. In 2008 verzette de N-VA zich nog fel tegen het Protocol van Londen. De N-VA liet toen in een persbericht van 11 oktober 2008 weten: “De regering Leterme Un degradeert het Nederlands tot een huis- en keukentaal. Het kan toch niet dat Vlamingen straks zelfs in eigen land niet meer terecht kunnen in hun eigen taal?” De N-VA kondigde ook actie aan: “De N-VA zal ook nu alles in het werk stellen om de goedkeuring van het protocol van Londen te verhinderen. Als de Senaat en de Kamer het verdrag goedkeuren, zal Bourgeois in het Vlaams Parlement een belangenconflict inroepen om het verdrag alsnog te dwarsbomen.”

Minister-president, staat u nog steeds op het standpunt dat u toen huldigde, namelijk dat het onaanvaardbaar is dat Vlamingen in de toekomst hun eigen uitvindingen niet meer in hun eigen taal kunnen laten beschermen? Bent u nog steeds van mening dat het Nederlands op deze manier gedegradeerd wordt tot een ‘huis- en keukentaal’, in dit geval door de CD&V-MR-N-VA-Open Vld-regering ‘Michel Un’? Zal de Vlaamse Regering de ratificatie van het Protocol van Londen dwarsbomen? Zo ja, op welke manier, want belofte maakt schuld? Indien niet, waarom niet en wat heeft u van gedachte doen veranderen?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, collega’s, ik kan kort zijn. Zoals ik u zeer collegiaal heb laten weten, collega Van Grieken, is het een vraag die behoort tot de bevoegdheid van collega Muyters. Hij zal ook een antwoord geven op die vraag in de bevoegde commissie: de commissie Economie. Ik heb het ook tijdig laten weten aan het secretariaat.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Als we het over collegialiteit hebben, is het dan niet zo dat collega Muyters de zwartepiet opnieuw zal doorspelen? Ik heb geen zin om van de ene commissie naar de andere te gaan. U hebt stoere taal gesproken.‘You talk the talk’, nu is het tijd ‘to walk the walk’.

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Minister-president, ik vind het vriendelijk dat u onze boodschap zult overmaken aan uw goede collega, maar ik vind de vraag van de heer Van Grieken absoluut niet in de lijn van de geschiedenis. Een van de redenen waarom wij na veel discussie – geloof me vrij – voor een beperkt aantal talen hebben gekozen, is de efficiëntie en de kostprijs. Een van de redenen waarom wij benadeeld waren tegenover een aantal andere landen voor het nemen van brevetten, was helaas – en ik kan dat wel begrijpen – de noodzakelijkheid om het over te zetten in alle talen van Europa. Het is een lange discussie geweest over kiezen tussen efficiëntie en onze brevetteringsmogelijkheden en economische activiteiten. Vertaling was een ongelooflijke factor van vertraging en benadeling. Om het een beetje op zijn Chinees te zeggen: het is gelijk of de kat wit of grijs is, als ze maar muizen vangt.

De voorzitter

De heer Van Grieken heeft het woord.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Mijnheer De Croo, het blijft toch heel raar: een Vlaming die in zijn eigen taal iets bedenkt dat het verschil kan maken en misschien mensenlevens kan redden, die Vlaming die – laat ons eerlijk zijn – van een goed onderwijssysteem kan genieten en daarvan de vruchten plukt, slaagt er niet in om zijn uitvinding in zijn eigen taal te beschermen. Dat klopt toch helemaal niet. Laat ons heel eerlijk zijn: we zijn de grootste nettobetaler in de Europese Unie. Dat staat hier natuurlijk los van. Het kan toch niet zo’n groot probleem zijn – het voorstel komt van de N-VA en ik onderschrijf het – om het Europese niveau de kost te laten dragen van die vertaling. Dan is er helemaal geen probleem van benadeling of concurrentie. Integendeel: dan vangt die kat – welke kleur ze ook heeft – kosteloos dezelfde muizen.

De voorzitter

Collega, uw vraag om uitleg werd hier behandeld. U kunt ze, met de groeten van minister-president Bourgeois, indienen bij minister Muyters, allicht na het reces.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.