U bent hier

In de kijker

Visie 2050

De Vlaamse Regering stelde een conceptnota op ‘Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’. Daarin bouwt ze verder op de verworvenheden en succesverhalen van het programma Vlaanderen in Actie om de noodzakelijke transities in de samenleving op het vlak van nieuwe industrie, materialen, energie, mobiliteit en zorg te versnellen. De Vlaamse Regering wil daarbij inzetten op de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties, en start zeven transitieprioriteiten op om duurzame langetermijnoplossingen en systeeminnovaties te realiseren. De leden van de commissie bespreken de nota samen met minister-president Geert Bourgeois.

Verslag

van Michel Doomst aan minister Geert Bourgeois
2383 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Geert Bourgeois
2433 (2015-2016)
720 (2015-2016) nr. 3
778 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
2158 (2015-2016)
van Stefaan Sintobin aan minister Geert Bourgeois
2224 (2015-2016)
van Michel Doomst aan minister Geert Bourgeois
2383 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Geert Bourgeois
2433 (2015-2016)
van Geert Bourgeois
720 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens
778 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting van het advies door de Vlaamse Jeugdraad, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- Organisatie van hoorzittingen inzake Conceptnota Sociale Impact Obligaties
- Voorstel van themadebat Overheidsinvesteringen en alternatieve financiering : formulering van een advies aan het Uitgebreid Bureau

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.