U bent hier

In de kijker

Wijziging decreten Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om wijzigingen aan te brengen in diverse decreten met betrekking tot wonen. Het betreft een aantal juridisch-technische wijzigingen, maar ook inhoudelijke wijzigingen inzake sociale verhuur en sociale koop. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met verschillende vertegenwoordigers van het werkveld.

Verslag

814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
814 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen - het Vlaams Huurdersplatform - VIVAS

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.