U bent hier

In de kijker

Conceptnota private huur

Door de zesde staatshervorming is het Vlaamse Gewest bevoegd geworden voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit. Met een conceptnota wil minister Liesbeth Homans aangeven wat de doelstellingen zijn op het vlak van private huur voor deze legislatuur. De behandeling van deze conceptnota start vandaag met een toelichting ervan door de minister.

Video

Verslag

891 (2015-2016) nr. 2
891 (2015-2016) nr. 3

Agenda

891 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.