U bent hier

In de kijker

Huurbemiddeling in sociale huisvesting: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in om het aanbod aan woningen dat via huurbemiddeling tegen een betaalbare huurprijs aangeboden wordt, verder op te drijven, via een uitbreiding van de opdrachten van de sociale verhuurkantoren (SVK’s). De SVK’s kunnen hun expertise inzake woningkwaliteit, renovatie en energiebesparende maatregelen gericht inzetten en zodoende de eigenaars hiervoor ontlasten. Er is ook nood aan huurbemiddeling door sociale huisvestingsmaatschappijen in streken waar geen SVK-werking is. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van Huurpunt, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering, verslag door Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens
814 (2015-2016) nr. 1
814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4
736 (2015-2016) nr. 2
736 (2015-2016) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering, verslag door Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens
814 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
van An Christiaens, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Griet Coppé, Katrien Schryvers en Dirk de Kort, verslag door Marc Hendrickx en Tine van der Vloet
736 (2015-2016) nr. 1
Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Huurpunt - Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.