U bent hier

In de kijker

Projecten Wonen-Welzijn: evaluatie

Bij de projecten Wonen-Welzijn staat de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal: mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen, krijgen gepaste begeleiding. De leden van de commissie wisselen van gedachten met minister Liesbeth Homans en met minister Jo Vandeurzen over de evaluatie van de lopende projecten.

Verslag

van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
2436 (2015-2016)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
2399 (2015-2016)
96 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
631 (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Eindevaluatie projecten Wonen-Welzijn (pdf)

Agenda

van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
2399 (2015-2016)
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
2436 (2015-2016)

11:15 uur

Evaluatie van de projecten Wonen-Welzijn: voortzetting
Gedachtewisseling met Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen
96 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Verslaggevers
Griet Coppé en Elke Van den Brandt
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.