U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2016 in. Elke beleidscommissie besprak in de voorbije weken de aanpassingen voor haar eigen beleidsdomein, vandaag neemt de commissie Algemeen Beleid kennis van die verslagen, en stemt over het geheel van de begrotingscontrole.

Video

Agenda

Begrotingsaanpassing 2016

van de Vlaamse Regering
18 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Kennisneming van de verslagen van de andere commissies, artikelsgewijze bespreking en stemmingen
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 8. Financiën en Begroting Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Artikelsgewijze bespreking en stemming
van Bart Van Malderen aan minister Bart Tommelein
2310 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- Voorstel van themadebat Alternatieve Financiering: advies aan het UB
- Verzoek van de SERV om haar advies over het begrotingsbeleid 2017 op 05 juli voor te stellen

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.