U bent hier

In de kijker

Wijziging decreten Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om wijzigingen aan te brengen in diverse decreten met betrekking tot wonen. Het betreft een aantal juridisch-technische wijzigingen, maar ook inhoudelijke wijzigingen inzake sociale verhuur en sociale koop. Minister Liesbeth Homans licht dit ontwerp van decreet toe.

Verslag

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
2286 (2015-2016)
814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4
93 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Tom Vandromme (hoofdcoördinator Wooninspectie van het Agentschap Inspectie RWO)
876 (2015-2016) nr. 1

Agenda

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
2286 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
814 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
93 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Tom Vandromme (hoofdcoördinator Wooninspectie van het Agentschap Inspectie RWO)
Verslaggevers
Mercedes Van Volcem en Valerie Taeldeman
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.