U bent hier

In de kijker

Wijziging decreten Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om wijzigingen aan te brengen in diverse decreten met betrekking tot wonen. Het betreft een aantal juridisch-technische wijzigingen, maar ook inhoudelijke wijzigingen inzake sociale verhuur en sociale koop. Minister Liesbeth Homans licht dit ontwerp van decreet toe.

Verslag

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
2286 (2015-2016)
814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4
93 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Tom Vandromme (hoofdcoördinator Wooninspectie van het Agentschap Inspectie RWO)
876 (2015-2016) nr. 1

Agenda

van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans
2286 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
814 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
93 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Dorien Van Cauwenberge (coördinator kwaliteitsbewaking Agentschap Wonen-Vlaanderen) en Tom Vandromme (hoofdcoördinator Wooninspectie van het Agentschap Inspectie RWO)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.