U bent hier

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Het Europees jeugdorkest EUYO is een befaamd jeugdorkest, waar veel topmuzikanten van bij ons in hun jeugdjaren stage hebben gelopen. Het stond onder leiding van Claudio Abbado, niet de eerste de beste. Ik ga mijn tekst niet in detail voorlezen. Wie dat wil, kan de vraag om uitleg zelf lezen.

Het is duidelijk een trend dat jeugdorkesten onder sterke druk staan, ook bij ons. Ik ben blij dat Koen Vandyck in een nota over de orkesten opnieuw pleit voor een semiprofessioneel of studentenorkest in Vlaanderen om de doorstroom naar de professionele muziekwereld te garanderen. Dat is ook de ambitie van dat EUYO, dat nu echter dreigt te stoppen. De subsidies stoppen op 1 september 2016. Ik wil u aanspreken om dit op een Europese ministerraad aan te kaarten en te pleiten voor het jeugdorkest.

Minister, bent u op de hoogte van de problematiek? Is die al dan niet aan bod gekomen op een ministerraad Cultuur? Of is dat nog de bedoeling? Bent u bereid om bij Europees commissaris van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics tussen te komen en aan te dringen op de verdere subsidiëring van het orkest?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ja, ik ben op de hoogte van de problematiek.

Het dossier van het European Union Youth Orchestra kwam als variapunt aan bod in de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 30 en 31 mei 2016. Samen met verschillende andere lidstaten benadrukte België het grote symbolische belang van dit orkest. De Belgische tussenkomst kwam tot stand na nauw overleg tussen de drie gemeenschappen over dit dossier; al snel bleek dat alle betrokken Belgische ministers de agendering van dit dossier op de Raad steunden.

Via onze tussenkomst in die Raad waren we één van de lidstaten die aandacht vroegen voor dit dossier. De Europese Commissie agendeerde de situatie van het orkest vervolgens op de agenda van haar collegevergadering van 1 juni 2016 en liet diezelfde dag nog via een persbericht weten dat ze volgende oplossingen voorstelt. Voor 2016: een aanpassing van het jaarlijks werkprogramma van Creatief Europa met een subsidie van 600.000 euro. Voor 2017: een pilootproject vanuit het Europees Parlement ter ondersteuning van de operationele werking van het orkest. Op langere termijn: een aanpassing van de mogelijkheden in het programma Creatief Europa zodat duurzame financiering mogelijk is.

Volledige zekerheid van het voortbestaan van het EUYO hebben we nog niet, maar het pleidooi van verschillende lidstaten op de Europese Raad, gesteund door de Vlaamse Regering, schijnt zijn vruchten af te werpen. We gaan ervan uit dat zowel onze diensten als andere lidstaten dit zullen opvolgen om ervoor te zorgen dat het Europees jeugdorkest nog lang mag voortbestaan.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Ik dank u voor de moeite en het goede nieuws, minister. Ik hoop net als u dat het orkest mag blijven voortbestaan. Ik hoop dat we straks in Vlaanderen ook een jong toporkest hebben zoals in het rapport-Vandyck waar we het volgende week over zullen hebben. Die doorstroom is essentieel voor de muziekcultuur.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.