U bent hier

In de kijker

Publiek-private samenwerking Vlaamse overheid

Publiek-private samenwerking (pps) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een pps werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur. De Vlaamse Regering stelde voor de negende maal een rapport op over de alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. Minister-president Geert Bourgeois licht het verslag toe, waarna een bespreking volgt met de commissieleden.

Verslag

19 (2015-2016) nr. 7

Agenda

Begrotingsaanpassing 2016

Verslag van de Vlaamse Regering over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen
Benoeming van een verslaggever, toelichting door Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, en bespreking
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Bespreking
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.